UVocupacióFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

L'estudi, fruit de la col·laboració entre UVocupació i el Departament de Pràctiques d'ADEIT, té l'objectiu principal de conèixer la valoració de les competències presentades pels estudiants i estudiantes de Grau i Màster Oficial de la UV per part dels tutors de les empreses on van realitzar les seues pràctiques. En concret, es considera la valoració que realitzen els tutors d'empresa, com a ocupadors potencials, de les competències definides per al nivell de Grau i Màster en el Marc Espanyol de Qualificacions (MECES). 

ESTUDIS PRÀCTIQUES DE GRAU

Quart Estudi de Competències dels Estudiants i Estudiantes de Grau

L'univers de l'estudi va estar conformat per les pràctiques en empresa gestionades per ADEIT i realitzades pels estudiants i estudiantes de Grau de la Universitat de València durant el curs 2019-2020.

Informe global de l'estudi (versió en castellà)

Tercer Estudi de Competències dels Estudiants i Estudiantes de Grau

L'univers de l'estudi va estar conformat per les pràctiques en empresa gestionades per ADEIT i realitzades pels estudiants i estudiantes de Grau de la Universitat de València durant el curs 2018-2019.

Informe global de l'estudi (versió en castellà)

Segon Estudi de Competències dels Estudiants i Estudiantes de Grau

L'univers de l'estudi va estar conformat per les pràctiques en empresa gestionades per ADEIT i realitzades pels estudiants i estudiantes de Grau de la Universitat de València durant els cursos 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018.

Informe global de l'estudi (versió en castellà)

Primer Estudi de Competències dels Estudiants i Estudiantes de Grau

L'univers de l'estudi va estar conformat per les pràctiques en empresa gestionades per ADEIT i realitzades pels estudiants i estudiantes de Grau de la Universitat de València durant el curs 2013-2014 i el primer quadrimestre del curs 2014-2015.

Informe global de l´estudi (versió en castellà)

 

ESTUDIS PRÀCTIQUES DE MÀSTER

Quart Estudi de Competències dels Estudiants i Estudiantes de Màster Oficial

L'univers de l'estudi va estar conformat per les pràctiques en empresa  gestionades per ADEIT i realitzades pels estudiants i estudiantes de Màster Oficial de la Universitat de València durant el curs 2019-2020.

Informe global de l'estudi (versió en castellà)

Tercer Estudi de Competències dels Estudiants i Estudiantes de Màster Oficial

L'univers de l'estudi va estar conformat per les pràctiques en empresa  gestionades per ADEIT i realitzades pels estudiants i estudiantes de Màster Oficial de la Universitat de València durant el curs 2018-2019.

Informe global de l'estudi (versió en castellà)

Segon Estudi de Competències dels Estudiants i Estudiantes de Màster Oficial

L'univers de l'estudi va estar conformat per les pràctiques en empresa  gestionades per ADEIT i realitzades pels estudiants i estudiantes de Màster Oficial de la Universitat de València durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018.

Informe global de l'estudi (versió en castellà)

Primer Estudi de Competències dels Estudiants i Estudiantes de Màster Oficial

L'univers de l'estudi va estar conformat per les pràctiques en empresa  gestionades per ADEIT i realitzades pels estudiants i estudiantes de Màster Oficial de la Universitat de València durant el curs 2015-2016.

Informe global de l´estudi (versió en castellà)