University of Valencia logo Logo Faculty of Biological Sciences Logo del portal

Tràmits de matrícula 2019/20 en la secretaria de la Facultat de C. Biològiques

 

La matricula es realitza online, mitjançant l'aplicació informàtica Automatrícula UV.

Hi pots accedir a partir del dia i hora de la teua cita de matrícula.

La matrícula dels estudiants admesos en llista d'espera també es realitzarà online.

En cas d'incidència es pot acudir a la secretaria de la Facultat o escriure un correu a biomatricula@uv.es

 


 

1.- Estudiants primer curs

2.- Estudiants segones matricules

 


1.- Estudiants Primer Curs. Nou ingrés

 

1.- Pots consultar la teua cita de matrícula prement ací.

2.- Per tal d'agilitzar el procés de matrícula, us recomanem veure la Presentació de matrícula així com el  Manual d'ajuda.

3.- Consulta els horaris abans de matricular-te

4.- Tens una discapacitat? La nostra Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat t'interessa!

5.- Documentació a aportar 

La documentació es lliurarà a la secretaria de la Facultat en horari d'atenció. El termini de lliurament establert és de l'1 al 12 de setembre.

En aquest moment es farà lliurament de l'Agenda Universitària.

És molt important aportar la documentació al més aviat possible, sobretot la acreditativa de bonificacions o exencions de les taxes de matrícula i l'ordre de domiciliació signada pel titular del compte bancari, ja que els primers rebuts de matrícula es generaràn el 13 de setembre de 2019.

6.- Carnet universitari

No t'oblides del teu carnet universitari que acredita la teua condició d'alumne, amb ell podràs accedir als diferents serveis de la Universitat 

Pots  consultar ací els punts establerts per a l'emissió instantània de carnets

7.- Crides de les llistes d'espera

La normativa de permanència de la Universitat de València estableix al seu article 1 que els estudiants de nou ingrés que no superen almenys 12 crèdits no podran matricular-se en la mateixa titulació fins que passen dos anys acadèmics.


2.-Estudiants Segones Matrícules
 

Citacions de matrícula

- Informació procediment de matrícula

- Manual de Ajuda

- Anul·lació de matrícula

- Programes d'intercanvi

- Beques

- Sol·licitud de reconeixement de crèdits

- Reconeixement de crèdits per participació en activitats universitàries

- Canvis de grup/subgrup

Podrà sol•licitar-se el canvi de grup documentalment justificat pels següents motius:

  • Minusvalia (aportant resolució o certificat si no consta en l'expedient de l'actual curs acadèmic)
  • Esportista d’elit (aportant certificat o DOCV si no consta en l'expedient de l'actual curs acadèmic)
  • Treball (aportant informe de vida laboral i certificat de l'horari segellat per l'empresa)

El termini establert per presentar la sol•licitud comença el 23 de juliol i finalitza el 3 de setembre de 2019.

Imprés de Sol·licitud de canvi de grup-subgrup

Els estudiants que no es troben en aquestes circumstàncies podràn sol•licitar canvi de grup-subgrup a través de Secretaria Virtual, també des del 23 de juliol fins el 3 de setembre de 2019.

Avançament de convocatòria

- Termini per a presentar documents

Del 23 de juliol al 12 de setembre de 2019.

-Horaris i dates d'examen

- Treball Fi de Grau


Les classes comencen el dia 9 de setembre de 2019.

La secretaria de la facultat romandrà tancada del 5 al 30 d'agost de 2019.


 

Calendari Acadèmic de la Facultat