University of Valencia logo Logo Faculty of Biological Sciences Logo del portal

Tràmits de matrícula en GRAU 2023/24 en la secretaria de la Facultat de C. Biològiques

 

La matricula es realitza online, mitjançant l'aplicació informàtica Automatrícula UV.

Hi pots accedir a partir del dia i hora de la teua cita de matrícula.

La matrícula dels estudiants admesos en llista d'espera també es realitzarà online.

En cas d'incidència es pot telefonar (963544373 i 963544019) o escriure un correu a biomatricula@uv.es

 

Estudiants primer curs. Nou ingrés

1.- Pots consultar la teua cita de matrícula prement ací.

2.- Per tal d'agilitzar el procés de matrícula, us recomanem veure la Presentació de matrícula així com el  Manual d'ajuda.

3.- Consulta els horaris abans de matricular-te

4.- Tens una discapacitat? La nostra Unitat UVdiscapacitat t'interessa!

5.- Documentació a aportar 

La documentació es lliurarà escanejada a través de la Seu Electrònica només acabar la matrícula i fins el 6 de setembre.

Consulte la documentació requerida en cada cas.

És molt important aportar la documentació al més aviat possible, sobretot la acreditativa de bonificacions o exencions de les taxes de matrícula i l'ordre de domiciliació signada pel titular del compte bancari, ja que els primers rebuts de matrícula es generaràn el 7 de setembre de 2023.

6.- Carnet universitari

7.- Crides de les llistes d'espera

8.- Anul·lació de matrícula

Si t'has matriculat en una de les nostres titulacions i desprès t'admeten en altra que t'interesa més, hauràs de sol·licitar l'anul·lació de matrícula enviant un mail des del compte de correu electrònic de la UV a l'adreça biomatricula@uv.es, explicant el motiu de l'anul·lació i adjuntant carta d'admissió o justificant de matrícula en la nova titulació.

La normativa de permanència de la Universitat de València estableix al seu article 1 que els estudiants de nou ingrés que no superen almenys 12 crèdits no podran matricular-se en la mateixa titulació fins que passen dos anys acadèmics.

Estudiants segones matrícules

- Citacions de matrícula

- Informació procediment de matrícula

- Manual d'Ajuda

- Anul·lació de matrícula

- Programes d'intercanvi

- Beques

- Sol·licitud de reconeixement de crèdits

- Reconeixement de crèdits per participació en activitats universitàries

- Documentaciò

- Avançament de convocatòria

- Horaris i dates d'examen

- Treball Fi de Grau

- Canvis de grup/subgrup

Podrà sol·licitar-se el canvi de grup documentalment justificat pels següents motius:

  • Minusvalia (aportant resolució o certificat si no consta en l'expedient de l'actual curs acadèmic)
  • Esportista d’elit (aportant certificat o DOCV si no consta en l'expedient de l'actual curs acadèmic)
  • Treball (aportant informe de vida laboral i certificat de l'horari segellat per l'empresa)

El termini establert per presentar la sol·licitud comença el 20 de juliol i finalitza el 10 de setembre de 2023. La sol·licitud i la documentació s'ha de presentar per registre electrònic.

Imprés de Sol·licitud de canvi de grup-subgrup

Els estudiants que no es troben en aquestes circumstàncies podràn sol·licitar canvi de grup-subgrup a través de Secretaria Virtual, també des del 20 de juliol fins el 5 de setembre de 2023. 

Les classes comencen el dia 11 de setembre de 2023.

La secretaria de la facultat romandrà tancada durant el mes d'agost.

Calendari Acadèmic de la Facultat