.

Information of the Universitat de València about coronavirus

Informació sobre els exàmens 2021

  • Office of the Principal
  • January 8th, 2021
Imatge d'arxiu corresponent a l'inici de curs 2020-2021 a la UV
Imatge d'arxiu corresponent a l'inici de curs 2020-2021 a la UV

La Universitat estableix un protocol específic per a la realització dels exàmens del primer quadrimestre d’aquest curs. Aquest document ha estat elaborat en el context epidemiològic actual, i han estat informats els deganats i direcció de centres i la representació de l’estudiantat al Consell de Govern.

El Sistema Universitari Públic Valencià (SUPV) actuarà en coherència amb les mesures establertes per la Generalitat Valenciana, com a autoritat competent en matèria de salut pública, i realitzarà un seguiment de l’evolució de la situació des de la coordinació amb les conselleries competents en Sanitat i Salut Pública i Universitats.

Així es va acordar en les reunions mantingudes els passats dies 5 i 7 de gener entre les universitats que conformen el SUPV i les conselleries.

Pot consultar l’acord ací: https://links.uv.es/RElbnb1

En conseqüència, els exàmens d’aquest quadrimestre mantindran el seu caràcter presencial, atenent que tots els indicadors evidencien que les aules són espais segurs.

Seguretat reforçada dels espais universitaris: protocol d’exàmens

En eixe sentit, els indicadors de qualitat de l’aire a les aules de la nostra Universitat mesurats pel Servei de Prevenció i Medi Ambient (SPMA) han mostrat un alt nivell de qualitat al llarg dels mesos de novembre i desembre.

A més, les dades de la Generalitat Valenciana evidencien que la propagació de la pandèmia té una font de comportament social. D’altra banda, els rastrejos de casos positius per COVID-19, i el seguiment realitzat pel SPMA, indiquen no s’ha produït contagis amb origen a les instal·lacions universitàries.

En qualsevol cas, i per tal de reforçar les mesures de seguretat ja aplicades a la Universitat, s’aplicarà un nou protocol amb les següents indicacions per a la realització d’exàmens:

  1. Emissió de certificacions per a la mobilitat
  2. Establiment de mesures d’accés ordenat als espais d’avaluació
  3. Prohibició de romandre a l’interior de les instal·lacions en acabar exàmens
  4. Ús de mascareta permanent i d’hidrogel obligatori abans d’entrar a l’aula
  5. Silenci en els espais d’avaluació
  6. Restricció d’aforament dels espais d’avaluació
  7. Optimització del temps de les proves d’avaluació, per reduir la seua durada
  8. Reforç de la neteja i control de la ventilació dels espais

Pot consultar íntegrament aquest protocol seguint aquest enllaç:

https://links.uv.es/KXTLiw2

Aquest nou protocol s’uneix a les mesures específiques adoptades  el passat dia 22 de desembre per la Universitat de València per tal de garantir l’avaluació del seu estudiantat.

Pot consultar la informació sobre aquestes mesures ací (https://links.uv.es/swN6mMO) i accedir al document íntegre seguint aquest enllaç: https://www.uv.es/coronavirus/resolucio_examens_confinament.pdf

Emissió de documents digitals per a la mobilitat en cas de zones perimetrades

Per Decret 1/2021, de 5 de gener, del President de la Generalitat Valenciana, la llibertat de circulació de les persones es troba limitada a la Comunitat Valenciana fins el 31 de gener de 2021.

A més, aquest Decret estableix el confinament d’un seguit de municipis fins el 21 de gener de 2021.

Pot consultar el Decret del president de la Generalitat seguint aquest enllaç: https://links.uv.es/HTpvRi6

Aquestes mesures de tancament perimetral i restricció de moviment no afecten els desplaçaments per motius laborals i/o acadèmics.

Per tal de poder disposar d’un document acreditatiu de la condició estudiantil, la Universitat de València ha establert un procediment electrònic automàtic que permet obtenir una certificació digital, amb codi de verificació segur, a la seua seu electrònica.

Pot consultar com obtenir el certificat en aquest Manual d’Instruccions:

https://links.uv.es/7VJCU6D