Nova grandària per a la imatge de portada de les Novetats

  • Web and Marketing Unit
  • Cristina Soriano Cabellos
  • January 31st, 2023
Unitat Web i Màrqueting

La Unitat Web i Màrqueting (UWM), a la recerca de la millora contínua, ha adaptat la plantilla del detall de Notícies (Novetats) perquè la imatge es visualitze a una grandària major, seguint les noves tendències en disseny web.

Les imatges de grans dimensions són una tendència molt en alça, perquè impacten visualment i afavoreixen estèticament el disseny de la nostra web. Aquest canvi en la grandària de la imatge obeeix també a la necessitat d'optimitzar el disseny web per a la navegació mòbil, perquè les cerques mòbils representen més de la meitat de les què es fan en Google.com.

Aquesta nova millora implementada per la UWM afecta a la posició i grandària de la imatge a l'interior de la notícia, que ara apareix en la part superior del detall, immediatament després del títol, i ocupa el màxim possible de l'ample de la pàgina. La nova grandària recomanada per a les imatges és de 860px x 602px. El portal de notícies UVNotícies queda al marge d'aquesta modificació, i les imatges continuaran sent de la grandària 725px x 508px.

Si la imatge té la grandària anterior (540px x 378px) quedarà alineada a l'esquerra, sobrant espai a la seua dreta. Això significa que no és necessari que els editors i editores web de la Universitat de València realitzen cap modificació en les imatges de l'històric de novetats publicades en les webs corporatives, perquè amb la nova plantilla es visualitzaran alineades a l'esquerra. Però sí que és molt recomanable que, a partir d'ara, els editors i editores tinguen la precaució d'escalar les imatges a la grandària 860px x 602px, per a així aprofitar les possibilitats de la nova plantilla i obtindre el màxim partit d’aquesta millora. 

És important que el pes de la imatge que es puge al gestor de continguts web de la UV no supere els 200 kb. Hem d'optimitzar el pes de les webs corporatives, perquè una web lenta i pesada és sinònim d'un percentatge de rebot molt alt, i el nostre objectiu és que els usuaris romanguen el màxim temps possible en el nostre site i tinguen una experiència dinàmica i satisfactòria. A més, Google dona molta importància a la velocitat de càrrega entre els seus factors de posicionament. 

Les tendències en disseny web, que aposten per imatges de gran format, ens obliguen a prestar una especial atenció a la qualitat de les fotos de portada que triem. Les imatges són part del contingut, tenen un gran potencial per a captar l'atenció de l'usuari, infereixen professionalitat i milloren enormement la usabilitat, per això resulta de vital importància atendre la qualitat i apostar per fotos cuidades i que encaixen amb l'estil del lloc web corporatiu.

La UWM posa a la disposició de la comunitat universitària un paquet d'imatges genèriques, retallades a la grandària 860px x 602px, perquè els editors i editores web puguen utilitzar-les en les novetats.