Ajudes a l’estudiantat per a activitats que impulsen la igualtat

Igualtat dones i hòmens

Schedule: From 14 october 2020 to 10 november 2020. Monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday and sunday at 00:00 to 23:59.

 

Place: Universitat de València

 
Description:

Fins al 10 de novembre està obert el termini de la convocatòria d’ajudes per a activitats socioculturals que impulsen la igualtat entre dones i homes que estiguen organitzades per estudiantat de la Universitat de València. Per a accions culturals, artístiques, de promoció universitària, reflexió crítica, divulgació científica, formació complementària, difusió de referents culturals..., en format de taller, jornada, conferència, representació teatral, producció audiovisual, curs o congrés. Presencial o virtual. 

Aquestes ajudes, gestionades pel Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) en coordinació amb el Vicerectorat d’Igualtat Diversitat i Sostenibilitat mitjançant la Unitat d’Igualtat, tenen com a finalitat promoure la participació dels estudiants i estudiantes en activitats que afavorisquen la igualtat en el si de la Universitat i en la societat, d'acord amb els eixos establerts en el III Pla d’Igualtat de la Universitat de València 2019-2021.

Termini de presentació de sol·licituds: del 14 d’octubre al 10 de novembre de 2020

 
Organized by:

Servei d'Informació i Dinamització - SeDI.

www.uv.es/sedi

 

Contact: participa@uv.es

 
More information: