University of Valencia logo Logo Confucious Institute Logo del portal

Aportacions de la medicina xinesa a la medicina moderna

Date: 16 de may de 2018.

Place Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Sala de Juntas Cesar Simón - 1º Planta..

Organized by IMED Hospitales, Institut Confuci de la Universitat de València.

Images: