University of Valencia logo Logo Confucious Institute Logo del portal

Belt and Road Initiative i els desafiaments de les Noves Rutes de la Seda

L'Institut Confucio de la Universitat de València està present en l'activitat que se celebra el divendres 10 de juny a les 17: 45h., mitjançant la conferència internacional: "Belt and Road Initiative i els desafiaments de les Noves Rutes de la Seda" moderada per D. Vicent Andreu, director de l'Institut Confuci.

Amb motiu de la incorporació d'Espanya al Programa de la Ruta de la Seda d'UNESCO i la designació de València com a "Ciutat de la Seda", se celebra aquesta trobada del 8 al 12 de juny del 2016, per a analitzar les oportunitats en matèria econòmica i turística així com els intercanvis culturals.

Date: 10 de june de 2016.

Place Museu de Belles Arts de València.

Organized by II Trobada Mundial de la International Network UNESCO Silk Roads Online Platform.

Images: