Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Convocatòria oberta a alumnes de 4t d’E.S.O., de 1r i 2n de Batxillerat de tota la Comunitat Valenciana.

En la XVI Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana proposem l'activitat: “La fotografia filosòfica”. El seu objectiu és descobrir altres formes creatives de practicar l’activitat filosòfica incitant a la reflexió a partir de les imatges. Vivim al món de la imatge, però sabem mirar?, sabem provocar la mirada de l’altre?, ens fan pensar les imatges? Respondre a aquestes qüestions i a altres similars és l’objectiu d’aquest concurs.

La pregunta que acompanyarà a la fotografia se centrarà en el tema general de l'Olimpíada Filosòfica d'Espanya (OFE): "Què és l'oci?", que pot plantejar-se des de diferents perspectives a elecció de l'alumnat.

BASES:

 1.  Cada centre podrà presentar com a màxim 5 fotografies de diferents autors o autores.
 2.  Les fotografies han de ser originals.
 3.  S'utilitzarà com a base una fotografia original que no podrà ser obra de la IA, encara que sí que s'accepta que aquesta fotografia haja estat sotmesa a programes de tractament d'imatge. També es poden realitzar composicions o modificacions d'una o diverses fotografies originals.
 4.  Les fotografies han de ser inèdites i no premiades en cap altre certamen.
 5.  Les fotografies han d'incloure de manera visible una PREGUNTA de caràcter filosòfic que estiga relacionada i interactue amb la imatge. La pregunta formarà part de la composició i estarà sobreimpresa en la fotografia. Aquesta pregunta serà l'únic text escrit que es pot afegir a la imatge. Aquesta restricció no afectara als textos que pertanyen als objectes fotografiats.
 6.  El comité organitzador es reserva el dret de rebutjar obres que no s'adeqüen al tema i objectius del concurs o que puguen resultar ofensives.
 7.  Les fotografies en les quals apareguen persones recognoscibles hauran d'anar acompanyades d'una carta signada per aquestes persones autoritzant l'ús de la seua imatge.
 8.  No s'acceptaran fotografies ja premiades amb anterioritat. El participant manifesta i garanteix que és l'únic titular de tots els drets d'autor sobre la fotografia que presenta al Concurs i es responsabilitza totalment que no existisquen drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d'imatge.
 9.  D'entre totes les fotos enviades es podrà fer una selcció per a ser impreses i exposades en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació en ocasió del Dia Mundial de la Filosofia o altres esdeveniments..
 10.  Les fotografies podran formar part de les projeccions de la jornada de la final  de la fase autonòmica de l'Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana.

FORMAT I FORMA DE LLIURAMENT DE LES FOTOGRAFIES:

 1. Les fotografies han de ser enviades en un arxiu en format jpg. 
 2. El pes de l’arxiu ha de ser major d’1,5 MB i menor de 5 MB.
 3. El nom de l’arxiu ha d’incloure el nom del centre, la localitat i el pseudònim del seu autor/a. (Exemple: IESJOANFUSTER_SUECA_elektra).