Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Convocatòria oberta a alumnes de 4t d’E.S.O., de 1r i 2n de Batxillerat de tota la Comunitat Valenciana.

En la XII Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana proposem l'activitat: “La fotografia filosòfica”. El seu objectiu és descobrir altres formes creatives de practicar l’activitat filosòfica incitant a la reflexió a partir de les imatges. Vivim al món de la imatge, però sabem mirar?, sabem provocar la mirada de l’altre?, ens fan pensar les imatges?

Respondre a aquestes qüestions i a altres similars és l’objectiu d’aquest concurs.

La pregunta que acompanyarà a la fotografia se centrarà en el tema: “El poder del mite”

BASES:

 1.  Cada centre podrà presentar com a màxim 5 fotografies de diferents autors o autores.
 2.  Les fotografies han de ser originals.
 3.  Es poden realitzar composicions i/o modificacions d'una o diverses fotografies originals.
 4.  Les fotografies han de ser inèdites i no premiades en cap altre certamen.
 5.  Les fotografies han d'incloure de manera visible una PREGUNTA de caràcter filosòfic que estiga relacionada i interactue amb la imatge. La pregunta formarà part de la composició i estarà sobreimpresa en la fotografia. Aquesta pregunta serà l'únic text escrit que es pot afegir a la imatge; aquesta restricció no afectara als textos que pertanyen als objectes fotografiats.
 6.  El comité organitzador es reserva el dret de rebutjar obres que no s'adeqüen al tema i objectius del concurs o que puguen resultar ofensives.
 7.  Les fotografies en les quals apareguen persones recognoscibles hauran d'anar acompanyades d'una carta signada per aquestes persones autoritzant l'ús de la seua imatge.
 8.  No s'acceptaran fotografies ja premiades amb anterioritat. El participant manifesta i garanteix que és l'únic titular de tots els drets d'autor sobre la fotografia que presenta al Concurs i es responsabilitza totalment que no existisquen drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d'imatge.
 9.  D'entre totes les fotos enviades es farà una selecció, seran impreses i s'exposaran en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació.
 10. Les fotografies podran formar part de les projeccions de la jornada de la final de l'Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana.

FORMAT I FORMA DE LLIURAMENT DE LES FOTOGRAFIES:

 1. Les fotografies han de ser enviades en un arxiu en format jpg abans del 31 de gener de 2020.
 2. El pes de l’arxiu ha de ser major d’1,5 mb i menor de 5 mb.
 3. El nom de l’arxiu ha d’incloure el nom del centre, la localitat i el pseudònim del seu autor/a. (Exemple: IESJOANFUSTER_SUECA_elektra).