Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Convocatòria oberta a l'alumnat de 4t d'ESO i de 1r i 2n de Batxillerat de tota la Comunitat Valenciana.

En el marc de la XVI Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana proposem l’activitat: Vídeo filosòfic. El vídeo desenvoluparà idees filosòfiques, i tindrà per tant de caràcter conceptual i reflexiu, encara que els gèneres narratius poden ser diversos: documental, fals documental, ficció, animació, etc.

El tema general serà el mateix que el de l’Olimpíada Filosòfica d’Espanya (OFE): Què és l'oci?, que pot plantejar-se des de diferents perspectives a elecció de l’alumnat.

Participants:

Cada centre podrà presentar un màxim de tres vídeos que, després d'efectuar una preselecció, estiguen classificats en primer, segon i tercer lloc pel mateix centre a l'hora de la seua presentació.

El vídeo es pot realitzar individualment o en grup d'un màxim de tres persones. Encara que la participació en l'enregistrament i elaboració del vídeo siga grupal, l'assistència a la final només es garantirà a un dels integrants del grup.

No es podrà presentar més d'un vídeo per participant, siga individual o en grup.

Contingut i format:

 • Per a evitar caure en la narrativitat, l'explicació o la descripció, la duració mínima serà d'un minut i la màxima de quatre.
 • Preferència per l'ús d'imatges de creació pròpia, encara que no està exclòs l'ús d'imatges o seqüències que no siguen originals, sempre que s'emmarquen en una elaboració pròpia, tant en un sentit conceptual com visual.
 • Es poden usar totes les tècniques de muntatge i processament d'imatge que els autors consideren necessàries i justificades per al desenvolupament de la idea que volen transmetre en el curt.
 • El vídeo portarà títol però, per a facilitar una avaluació objectiva per part del jurat, mancarà de dades personals i no es farà públic fins a finalitzar l'Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana.
 • Amb posterioritat a la decisió del jurat, el vídeo podrà fer-se públic i en el mateix es podran incloure el nom i cognoms dels autors, del professor/a responsable i del centre educatiu.
 • Els vídeos han de ser originals. El participant manifesta i garanteix que és l'únic titular de tots els drets d'autor sobre el vídeo que presenta al concurs i es responsabilitza totalment que no existisquen drets de terceres persones en les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d'imatge i so.
 • No s'acceptaran vídeos que hagen sigut premiats amb anterioritat.
 • Els vídeos en els quals apareguen persones recognoscibles hauran d'anar acompanyats d'una carta signada per aquestes persones, o en el seu cas el seu pare/mare o tutor legal, autoritzant l'ús de la seua imatge.
 • Els vídeos es presentaran sota llicència Creative-Commons.

Forma de lliurament dels vídeos:

 1. Els vídeos seran enviats en el termini determinat per a això  i seguint les instruccions que es marquen per la comissió.
 2. El sistema de selecció ha de garantir el total anonimat respecte de l'autoria dels vídeos. Per a això:
  • Es pujarà el vídeo a una plataforma digital, preferentment youtube, nomenat amb el títol del vídeo. Cuide's que el nom del canal o altres circumstàncies, no continguen dades que puguen revelar la identitat de l'autor o autora.
  • Es procedirà a enviar l'enllaç del vídeo amb un pseudònim a la comissió seguint les instruccions que aquesta paute (a través de formulari establit per a això).

Col·laboradors:

 • Universitat de València (UV) i Delegació per a la Incorporació a la Universitat (UV)
 • Universitat d'Alacant (UA),
 • Universitat Jaume I (UJI)
 • Societat de Filosofia de la Província d'Alacant (SFPA)
 • Societat de Filosofia del País Valencià (SFPV)

[Els participants cedeixen els drets d'imatge i els drets de publicació dels seus treballadors a les entitats organitzadores]