Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Convocatòria oberta a l'alumnat de 4t d'ESO de tota la Comunitat Valenciana.

En el marc de la XVI Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana proposem l'activitat: Redacció filosòfica. Amb l'objectiu de promocionar l'exercici filosòfic per part de l'alumnat i la reflexió sobre qüestions actuals i d’interès general.

El tema general serà el mateix que el de l'Olimpíada Filosòfica d'Espanya (OFE): "Què és l'oci?", que pot plantejar-se des de diferents perspectives a elecció de l'alumnat.

Participants

Estudiants de 4t d’ESO de centres d’ensenyament de la Comunitat Valenciana. Cada centre podrà presentar com a màxim 5 redaccions de diferents autors o autores

Característiques

Els participants han d’elaborar una redacció relacionada amb la temàtica general del concurs. 

  • Format Arial a 12 punts.
  • Espai interlineal: 1,5.
  • Extensió de 3 fulls màxim, portada no inclosa.
  • Marge superior i inferior: 2,5 cm.
  • Marge esquerre i dret: 3 cm.

Se seleccionarà un treball guanyador d’acord amb els criteris següents:

  • Originalitat de plantejament (3 punts)
  • Coherència argumentativa (2 punts)
  • Aportació filosòfica rellevant (3 punts)
  • Qualitat literària de la redacció (2 punts)

[Els participants cedeixen els drets d'imatge i els drets de publicació dels seus treballs a les entitats organitzadores]