Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Objectius

 • Promocionar l'exercici filosòfic per part de l'alumnat de la nostra comunitat.
 • Establir un certamen en què es comprenguen tots els elements propis del debat, reflexió i crítica filosòfica referent a un aspecte que apareix en el currículum de la matèria.
 • Vincular la reflexió filosòfica a problemes contemporanis d'índole social, política, epistemològica o ontològica.
 • Reconèixer la labor realitzada pel professorat dels centres d'ensenyament secundari i fomentar la seua relació amb la Universitat. 

Participants

Estudiants de 4t d’ESO de centres d’ensenyament de la Comunitat Valenciana. Cada centre podrà presentar com a màxim 5 redaccions de diferents autors o autores

Sistema de Participació


Inscripció: fins al 31 de gener de 2020. 

Elaboració d’una redacció filosòfica, sense exposició ni defensa oral. La redacció haurà d’estar relacionada amb el tema: “El poder del mite” amb subtemes possibles seguint les indicacions i orientacions de la VII  OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ESPAÑA 

Els participants han d’elaborar una redacció relacionada amb la temàtica general del concurs. 

 • Format Arial a 12 punts.
 • Espai interlineal: 1,5.
 • Extensió de 3 fulls màxim, portada no inclosa.
 • Marge superior i inferior: 2,5 cm.
 • Marge esquerre i dret: 3 cm.

El comité organitzador els remetrà als avaluadors, que seran triats entre el professorat responsable dels alumnes que han presentat treballs i els professors de les entitats col·laboradores. Se seleccionarà un treball guanyador d’acord amb els criteris següents:

 • Originalitat de plantejament del dilema filosòfic.
 • Coherència argumentativa.
 • Aportació filosòfica rellevant.
 • Qualitat literària de la redacció.

[Els participants cedeixen els drets d'imatge i els drets de publicació dels seus treballs a les entitats organitzadores]