University of Valencia logo Logo del portal

 • Universitat de València

Objectius

 • Promocionar l'exercici filosòfic per part de l'alumnat de la nostra comunitat.
 • Establir un certamen en què es comprenguen tots els elements propis del debat, reflexió i crítica filosòfica referent a un aspecte que apareix en el currículum de la matèria.
 • Vincular la reflexió filosòfica a problemes contemporanis d'índole social, política, epistemològica o ontològica.

Participants

Estudiants de 4t d’ESO de centres d’ensenyament de la Comunitat Valenciana.

Sistema de Participació

Inscripció: Ampliació del període d'inscripció fins al 31 de gener de 2019. Cal enviar la fitxa d'inscripció del centre per correu electònic a l'adreça olimpiada.filosofia@uv.es

Elaboració d’un dilema filosòfic, sense exposició ni defensa oral. La redacció del dilema haurà d’estar relacionada amb el tema: “Realitat i aparença al món actual” amb subtemes possibles seguint les indicacions i orientacions de la VI  OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ESPAÑA 

 1. Hi ha una única realitat?
 2. Hi ha realitat sense aparença?
 3. És real el que és aparent, i és aparent al que és real?
 4. Podem conèixer la realitat o no més coneixem les aparences?
 5. Podem creure en els fets al món actual?
 6. Quins són les fronteres entre la realitat i l’aparença avui?
 7. És la posveritat la nova realitat?
 8. Podem conèixer la realitat en un món de fake news i posveritat?
 9. Realitat virtual: realitat o aparença?
 10. És més rellevant per a la vida la realitat virtual que la realitat material?
 11. Hi ha forma de distingir entre realitat i aparença a les xarxes socials?
 12. Els nostres perfils a les xarxes socials són meres aparences?
 13. Noves cavernes del món actual: busquem la realitat o la defugim?
 14. Preferim l’aparença al costat problemàtic de la realitat? Per què?
 15. Vivim dins o fora de la caverna?
 16. L’aparença sempre enganya?
 17. Ens fa l’aparença més sensibles a la realitat?
 18. Alliberen o esclavitzen les aparences?
 19. Què és més important per a la nostra vida la nostra aparença o el que realment som?

Pot plantejar-se des de diferents perspectives a elecció de l’alumne/a.

Els participants han d’elaborar una redacció d’un dilema relacionat amb la temàtica general del concurs, aquesta redacció reunirà les seguiments característiques: elaboració i possibles solucions, explicació de cadascuna de les solucions i reflexió. S’enviaran per mail a l’adreça de contacte amb:

 • Format Arial a 12 punts.
 • Espai interlineal: 1,5.
 • Extensió de 3 fulls màxim, portada no inclosa.
 • Marge superior i inferior: 2,5 cm.
 • Marge esquerre i dret: 3 cm.

Els treballs seran remesos electrònicament, abans del 6 de febrer de 2019, a olimpiada.filosofia@uv.es, pel professor responsable amb pseudònim i títol. A més, el professor enviarà a banda la fitxa amb els noms dels alumnes, el pseudònim corresponent i el títol del treball.

El comité organitzador els remetrà als avaluadors, que seran triats entre el professorat responsable dels alumnes que han presentat treballs i els professors de les entitats col·laboradores. Se seleccionarà un treball guanyador d’acord amb els criteris següents:

 • Originalitat de plantejament del dilema filosòfic.
 • Coherència argumentativa.
 • Aportació filosòfica rellevant.
 • Qualitat literària de la redacció.

[Els participants cedeixen els drets d'imatge i els drets de publicació dels seus treballs a les entitats organitzadores]

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy