Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

FIRA-CONCURS “EXPERIMENTA” Demostracions de Física i Tecnologia

 

La  FIRA-CONCURS “EXPERIMENTA”, convocada per la Facultat de Física de la Universitat de València, pretén convertir a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i cicles Formatius de Grau Mitjà en protagonistes actius i creatius, i en divulgadors de la ciència.

Amb l’objectiu d’acostar la ciència i la tecnologia a la ciutadania, involucrant de manera especial al públic més jove. L’alumnat d’ensenyament secundari que participa, prepara projectes que, una vegada finalitzats, exposa i explica de una fira oberta al públic, posant de relleu les relacions entre els fenòmens natural i les aplicacions tecnològiques que ens envolten, és a dir entre la física i la tecnologia.

QUI HI POT PARTICIPAR?

Qualsevol estudiant i estudianta d’ensenyament secundari (ESO, FP, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà), individualment o en grups amb un màxim de 4 membres. Cada grup ha de comptar amb la supervisió d’un professor o professora del seu centre per a desenvolupar el treball. Poden par­ticipar diversos grups d’un mateix centre, sempre que els projectes presentats siguen completament diferents i que no hi haja més de tres projectes del mateix curs.

QUINS TREBALLS ES PODEN PRESENTAR?

Qualsevol projecte experimental en el qual es pose de manifest, a nivell qualita­tiu i/o quan­titatiu, algun principi físic o la seua aplicació pràcti­ca, i especialment la seua interrelació.

 

Mes informació

www.uv.es/experimenta