Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Concurs organitzat per la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) , la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat de València (UV), dirigit a l’alumnat de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius. Pretén despertar l’interés per l’Estadística com a ferramenta fonamental en la investigació i l’anàlisi de dades, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

El concurs es conforma com a fase local en la Comunitat Valenciana del concurs nacional “Incubadora de Sondeos y Experimentos”, organitzat per la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO).

Participació

Poden participar estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, individualment o per grups d’un màxim de 4 estudiants. Cada grup haurà de ser tutoritzat per professores o professors del seu centre. No hi ha limitació de concursants per a un mateix centre, ni de treballs tutoritzats per una mateixa professora o professor. Només es permet una participació per estudiant.

Inscripció

Per a participar en el concurs és necessari inscriure’s, emplenant el formulari d’inscripció.

La inscripció la realitzarà el professorat que tutoritza el grup i ha d’incloure un email de contacte, les dades de l’alumnat participant i el títol del treball, així com informació del centre de referència.  

El 15 d'abril de 2024 serà l'ultim dia per a la inscripció i enviament de treballs.

 

Informació completa https://vadedades.umh.es/ca/