Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

En compliment de la normativa vigent sobre els Programes de Doctorat aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de València, al començament de cada curs acadèmic, la Comissió Acadèmica del Doctorat (CAD) ha de fer pública la relació de professors doctoris, pertanyents als departaments responsables del Doctorat en Didàctiques Específiques, que s'encarregaran de la tutorización o adreça dels projectes de tesis dels estudiants admesos en cada curs acadèmic, així com la seva oferta de temes de recerca.

Per ser tutor d'una tesi doctoral és necessari posseir el títol de doctor i pertànyer a alguna de les línies de recerca participants en el Doctorat en Didàctiques Específiques. Per ser director de tesi doctoral és necessari posseir el títol de doctor i tenir experiència investigadora degudament acreditada en una especialitat del Doctorat en Didàctiques Específiques. El tutor i el director d'una tesi doctoral poden ser o no la mateixa persona.

Des de l'inici del curs acadèmic, els estudiants poden dirigir-se a algun dels professors que figuren en aquesta relació si tenen interès en què sigui el tutor o director del seu projecte de tesi doctoral. Abans de 3 mesos des del començament del curs, la CAD procedirà a assignar un tutor a aquells estudiants que encara no ho tinguin. A més, abans de 6 mesos des del començament del curs, la CAD procedirà a assignar un director de tesi a aquells estudiants que encara no ho tinguin.

La relació de professors directors de tesis per al curs 2017-18 està disponible en aquest enllaç. Al costat de cada professor, s'inclouen els temes de recerca proposats per aquest professor com a possibles temes de projectes de tesis doctorals. Com indica la normativa vigent sobre els Programes de Doctorat, és possible preparar un projecte de tesi doctoral sobre un tema diferent als enunciats en la relació publicada si estudiant i professor es posen d'acord.