Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Avís: Els horaris poden ser susceptibles de canvi o modificació. Consulta la data d'impressió al peu de pàgina de l'horari.

1.- Horaris de primer curs
2.- Horaris de segon curs
3.- Horaris de tercer curs
4.- Horaris de quart curs
5 - Horaris cinqué curs

 

1.- Horaris Primer Curs

 

Grup                  Semestre Torn Idioma
1 A - Dret Eclesiàstic 1er i 2n Semestre Matí Valencià / Castellà
1 B - Dret Eclesiàstic 1er i 2n Semestre Matí Castellà
1 A - Dret Romà 1er i 2n Semestre Matí Valencià / Castellà
1 B - Dret Romà 1er i 2n Semestre Matí Castellà
1 A - Història del Dret 1er i 2n Semestre Matí Valencià / Castellà
1 B - Història del Dret 1er i 2n Semestre Matí Castellà
1 A - Tec. Habilitats 1er i 2n Semestre Matí Valencià / Castellà
1 B - Tec. Habilitats 1er i 2n Semestre  Matí Castellà
2.- Horaris de segon curs

 

Grup                  Semestre Torn Idioma
2 A 1er i 2n Semestre Matí Valencià
2 B 1er i 2n Semestre  Matí Castellà
  • Informació d'interés ADE-Dret. Matrícula 2on curs i posteriors
     
3.- Horaris de tercer curs

 

Grup                  Semestre Torn Idioma
3 A 1er i 2n Semestre  Matí Valencià
3 B  1er i 2n Semestre  Matí Castellà
  • Informació d'interés ADE-Dret. Matrícula 2on curs i posteriors
     
4.- Horaris de quart curs

 

Grup                  Semestre Torn Idioma
4 A 1er i 2n Semestre  Matí Valencià
4 B 1er i 2n Semestre  Matí Castellà
  • Informació d'interés ADE-Dret. Matrícula 2on curs i posteriors
     
5.- Horaris de cinqué curs

 

Grup                  Semestre Torn Idioma
5 A 1er i 2n Semestre Matí / Vesprada Valencià 

5 B

1er i 2n Semestre  Matí / Vesprada Castellà

  • Informació d'interés ADE-Dret. Matrícula 2on curs i posteriors