Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

GI2AM aconsegueix el projecte “Estudi integrat de processos de baix cost en les biorefineries de biobutanol de segona i tercera generació”

  • 10 de novembre de 2021
GI2AM aconsegueix el projecte “Estudi integrat de processos de baix cost en les biorefineries de biobutanol de segona i tercera generació”

La Generalitat Valenciana, dins del programa Subvencions a grups d'investigació Consolidats AICO/2021 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, ha concedit al Grup d'Investigació en Enginyeria Ambiental (GI2AM) una subvenció per a desenvolupar el projecte “Estudi integrat de processos de baix cost en les biorefineries de biobutanol de segona i tercera generació”. El projecte compta amb una dotació de 90.000 euros per a tres anys.

Aquesta iniciativa, que té com a principals investigadors a Javier Álvarez Hornos i Carmen Gabaldón García, sorgeix com a necessitat de promoure l'activitat investigadora enfront del repte que suposa la transició cap a una economia baixa en carboni. Per aquest motiu, la finalitat del projecte resideix en l'estudi a escala de laboratori de les diferents etapes i la seua integració per a la producció sostenible de biobutanol de segona i tercera generació (2G i 3G) de grau combustible (fuel).

D'aquesta manera, la investigació se centra en el desenvolupament de processos de baix cost i/o de baixa intensitat energètica que possibilitaran el desenvolupament de solucions per a palla d'arròs, biomassa microalgal i glicerol. Cal destacar que la palla d'arròs és un residu emblemàtic en la zona de L’Albufera amb una producció de més de 90.000 tones de palla d'arròs a l'any.

Aquest projecte permetrà l'optimització i integració de cadascuna de les etapes del procés: pretractament, sacarificació, fermentació acetona-butanol-etanol (ABE) i recuperació in-situ per a obtindre biobutanol 2G i 3G de grau fuel amb el menor cost energètic possible.