Logo de la Universitat de València Logo Estructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

Xarrada ERI - Inma Fajardo: "L'alumnat amb Trastorn de l'Espectre Autista 'llegeix entre línies'"

  • 4 de gener de 2023
Image de la noticia

13 gener 2023. 12:00h. Sessió presencial. Idioma: espanyol.

L'alumnat amb Trastorn de l'Espectre Autista “llegeix entre línies”

Inma Fajardo

Universitat de València (Espanya)

 

Les dificultats en la comprensió lectora són més freqüents (30-50%) en estudiants amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA; Sorenson et al., 2021) que en aquells que no en pateixen (10-15%; Nation & Snowling 1997), i poden estar relacionades amb dificultats en la generació d'inferències, és a dir, en l'ús d'informació del text i de coneixements previs per comprendre el significat del text que no es troba expressat explícitament. En aquesta xarrada presentarem els resultats d'un estudi amb l'objectiu d'explorar el curs temporal del processament de la inferència durant la lectura en xiquets i adolescents amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) mitjançant mesures del moviment ocular. Per a ells es va demanar als participants amb TEA (rang d'edat: 10-15) que llegiren 30 textos curts en anglès. En les dues condicions d'inferència (consistent i inconsistent), els lectors havien de determinar la relació causal entre les dues oracions finals. Es va manipular el contingut de la segona frase perquè fos coherent o incoherent amb la paraula objectiu de la tercera frase. En la condició control, la paraula objectiu seguia un context neutre, per la qual cosa no calia fer inferències. La paraula objectiu era idèntica en totes les condicions per eliminar qualsevol efecte potencial de la longitud i la freqüència de les paraules. Es van mesurar tant les respostes a preguntes de comprensió de la inferència com els temps de fixació i de refixació en les paraules objectiu.
El nostre paradigma va ser vàlid per detectar diferències de precisió entre les condicions d'inferència i control, encara que el rendiment va ser alt en general per als nostres participants amb TEA. Les dades descriptives suggereixen diferències en temps de fixació i regressions entre la condició d'inferència consistent i inconsistent, encara que aquestes diferències no van ser significatives. Des del punt de vista de la pràctica educativa en entorns escolars, els nostres resultats desafien la concepció deficitària del TEA pel que fa a les inferències perquè els nostres estudiants van ser molt precisos en respondre preguntes de comprensió inferencial després de llegir històries curtes. També van tendir a passar més temps llegint paraules objectiu que eren importants per al processament de la inferència en comparació dels de la condició literal. Com suggereix l'escassa investigació prèvia sobre el processament de textos en línia en xiquets i adults amb TEA (Fajardo et al., 2022; Howard et al., 2017; Micai et al., 2017), l'enfocament instruccional hauria de ser la manera com els estudiants amb TEA resolen les inferències (per exemple, més revisites i més llargues a la part informativa del text abans de respondre les preguntes de comprensió) i no la sortida. Futures investigacions que utilitzen el nostre paradigma amb una mostra més gran, o resultats agregats de diferents laboratoris de recerca, podrien contribuir a la nostra comprensió de la diversitat en el patró de moviment ocular dels estudiants amb TEA, informant així les adaptacions curriculars a les aules ordinàries.

 

Bio

Des del 2008, Inma Fajardo ocupa un lloc de Personal Docent-Investigador al Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de València, actualment a la categoria de Titular. Després d'una beca de recerca predoctoral al Laboratori d'Interacció Persona-Computador per a Necessitats Especials (Egokituz) de la Universitat del País Basc, es va doctorar en Psicologia a la Universitat de Granada. Va completar la formació acadèmica amb un contracte postdoctoral de 2 anys a la Universitat de Manchester (Regne Unit) després del qual es va incorporar a la Universitat de València com a membre del grup de Neurociència i Lectura (READ-it) dins de l'Estructura de Recerca en Lectura (www.uv.es/lectura).

La seua tasca de recerca se centra en l'estudi de les dificultats lectores en població infantil i adulta derivades de discapacitat o trastorns del desenvolupament (Discapacitat Intel·lectual, Trastorns de l‟Espectre de l‟Autisme i Discapacitat Auditiva). Algunes de les meves publicacions en aquesta àrea es poden consultar ací: http://www.uv.es/infabra