Logo de la Universitat de València Logo Estructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

Xarrada ERI - Valeria Riveros: "Sóc un lector de temporada: estudi qualitatiu sobre la interconnexió entre la identitat i les pràctiques lectores voluntàries en anglès com a llengua estrangera"

  • 23 de febrer de 2024
Image de la noticia

8 de març de 2024. 12:00h. Sessió online. Idioma: anglès.

Sóc un lector de temporada: estudi qualitatiu sobre la interconnexió entre la identitat i les pràctiques lectores voluntàries en anglès com a llengua estrangera

Valeria Riveros

Universitat de Nottingham (Regne Unit)

 

Els estudis existents sobre la motivació lectora han revelat el vincle estret entre la identitat d'un lector i les seues pràctiques lectores voluntàries. Si bé la literatura existent s'ha enfocat predominantment a la lectura en una primera llengua, alguns estudis també han donat a conèixer la importància de la identitat lectora en l'interès lector en una llengua estrangera. Aplicant tres enfocaments d'anàlisi qualitativa (anàlisi temàtica, narrativa i discursiva), aquest estudi explora la interconnexió entre identitat i interès lector en anglès com a llengua estrangera entre estudiants de pedagogia (filologia) en anglès a Xile. A més, aquest estudi explora aspectes com la immersió afectiva i cognitiva en la lectura en anglès i com aquesta es compara amb lectura en espanyol com a llengua primària. Els resultats confirmen l'estreta associació entre identitat i interès lector. A més, donen a conèixer la influència d'aspectes tant ideològics com polítics associats a l'adquisició de l'anglès a Xile amb l'interès i la immersió lectora en anglès.

 

Bio

Valeria Riveros Fuentes, Ph.D., és professora d'anglès com a llengua estrangera de la Universitat Metropolitana de Ciències de l'Educació (Xile), màster en English Language and Literary Studies de la Universitat de Lancaster (UK) i doctora en lingüística aplicada de la Universitat de York (UK). Actualment és professora associada a l'escola d'anglès a la Universitat de Nottingham (Regne Unit). El seu projecte doctoral va ser supervisat per la Dr. Clémentine Beauvais i es va basar en l'exploració de l'ús d'adaptacions de textos literaris com a eina pedagògica per a l'incentiu de l'interès lector durant 2 sessions de lectura extensiva en anglès com a llengua estrangera, a més de la interconnexió entre identitat lectora i lectura per plaer en anglès. Els temes d'interès són principalment identitat lectora, lectura per plaer en una llengua estrangera, lectura extensiva a l'ensenyament d'una llengua estrangera, ideologia lingüística i multimodalitat.