Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Fisioteràpia Logo del portal

PREINSCRIPCIÓ

Informació per a la preinscripció, enllaç.
 

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA

Les instruccions de matrícula són notes aclaridores o explicatives de la forma en què els estudiants han de realitzar la seua matrícula, en funció de la seua situació acadèmica i la forma en què desitgen estructurar i cursar els seus estudis.

Instruccions

Documentació Matrícula: En el moment de la matrícula, en acabar el procés d'elecció d'horaris, apareixerà en l'aplicació un URL a través de la qual els estudiants de primer curs, podran annexar la documentació requerida, segons la via d'accés. Per a això consulte l'enllaç anterior d'Instruccions. A més, els estudiants tindran un expedient en format paper, per la qual cosa han d'aportar fotocòpies dels documents que han pujat a través del procediment electrònic. En aqueix moment es farà lliurament d'una agenda universitària. El termini de lliurament de la documentació i recollida de l'agenda serà del 12 al 15 de setembre de 2023, tots dos dies inclosos.

 

MATRÍCULA DE GRAU PER A ALUMNES DE NOU INGRÉS (CURS 2023-2024)

Preinscripció: Del 19 de juny al 7 de juliol del 2023. Enllaç.

Assemblea Informativa: 17 de juliol de 2023 a las 12:00 hores, en l'aula M-16 de la Facultat de Fisioteràpia.

Matrícula de Primer de Grau: Del 18 al 20 de juliol de 2023. A partir del moment de la seua cita de matrícula cada alumne/a pot matricular-se a través d'internet. Per a això, haurà de connectar-se a la següent direcció URL:

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

Ordre de domiciliació: Per a pagaments a través de domiciliació bancaria.

Llista d'espera: Una vegada coneguts els resultats, si no has estat admès/a en la primera opció de titulació que sol·licitares, se t'adjudica un nombre d'ordre en la llista d'espera.

Si estàs en llista d'espera i t'interessa obtenir plaça, has d'accedir al portal web de la Universitat de València i confirmar en cadascuna de les titulacions en les quals estàs en llista d'espera, el teu interès per continuar en ella, així podràs participar en les adjudicacions de plaça de les següents crides.

Avís: En el cas que no realitzes aquesta confirmació, el programa t'exclourà automàticament dels llistats, amb la qual cosa, perdràs l'opció de ser admès/a en eixa titulació.

 Matrícula admesos llistes d’espera:

Admesos Llista d'espera Matrícula

Observacions

1ª Crida: 24 de Juliol de 2023 25-07-2023

L'alumnat podrà automatricular-se a través d'internet en el següent enllaç:

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

2ª Crida: 26 de Juliol de 2023 27-07-2023

L'alumnat podrà automatricular-se a través d'internet en el següent enllaç:

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

3ª Crida: 28 de Juliol de 2023 31-08-2023

L'alumnat podrà automatricular-se a través d'internet en el següent enllaç:

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

 

Sol·licitud de matrícula a Temps Parcial:   Els alumnes que vulguen realitzar la matrícula a temps parcial hauran de presentar la sol·licitud en el termini establit, juntament amb la documentació corresponent que justifique els motius d’aquesta sol·licitud.

Per a fer la sol·licitud es pot utilitzar el procediment telemàtic "Sol·licitud d'estudis amb dedicació a temps parcial" a través de ENTREU, enllaç.

Termini: Del 18 de juliol al 20 de setembre de 2023.

 

Sol·licitud de Reconeixement/Tranferència de crèdits: mirar pàgina web de Tràmits i Procediments.

 

MATRÍCULA DE GRAU (CURSOS 2º, 3º i 4º)

Cada estudiant haurà de realitzar l'automatrícula el dia i l'hora que indique la seua cita de matrícula. Enguany la consulta de la data de matrícula serà a través de la SECRETARIA VIRTUAL. No hi haurà enviament de SMS.

Termini: Del 19 al 28 de juliol de 2023.

Sol·licitud de matrícula a temps parcial per a estudiants de segona i posteriors matrícules: Els alumnes que vulguen realitzar la matrícula a temps parcial hauran de presentar la sol·licitud en el termini establit, juntament amb la documentació corresponent que justifique els motius d'aquesta sol·licitud.


Per a fer la sol·licitud es pot utilitzar el procediment telemàtic (EST_MTP) a través de la seu electrònica ENTREU. Instància a través de ENTREU.

O presentar la sol·licitud en el registre de la Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia o altres registres dels establits en l'article 16 de la LPAC de les AAPP. Instància per a Secretària.

Termini: Del 3 al 17 de juliol de 2023.

Resolució: Es publicarà en el tauler d'anuncis de la Universitat dins de l'apartat d'accés i admissió. Enllaç

 

Sol·licitud de Reconeixement/Tranferència de crèdits: mirar pàgina web de Tràmits i Procediments.

 

 REINCORPORACIÓ AL GRAU DE FISIOTERÀPIA

Sol·licitud de reincorporació als estudis de Grau de Fisioteràpia per a aquells alumnes que no van estar l'any anterior en aquesta titulació i centre.

Termini: Del 12 de juny al 12 de juliol de 2023.

Instància a través de la Seu Electrònica ENTREU, procediment telemàtic "Sol·licitud de cita de matrícula" ENTREU.

 

CONTINUACIÓ D'ESTUDIS OFICIALS PARCIALS (ANTIC TRASLLAT) (CURS 2023-2024)

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 3 al 21 de juliol de 2023.

La sol·licitud s’ha de fer a través de la seu electrònica de la Universitat (ENTREU). Enllaç accés al procediment electrònic:

https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html#

Requisits i Normativa

ES MOLT IMPORTANT que en la sol·licitud s’indiquen les assignatures cursades i respecte de les quals es demana el reconeixement dels crèdits.

Imprès a emplenar

Resolució: Els resultats es publicaran abans del 30 de Setembre de 2023 en la pàgina web del centre i en el Tauler d'anuncis de la Universitat.

Resultats de la resolució

 

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

Només de les assignatures i grups que s'oferisquen per quedar vacants, una vegada finalitzada la matrícula.

Termini: Pendent d'aprovació pel Consell de Govern.

Instància.

Resolució:

 

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA (Treball  de Fi de Grau i Pràctiques Externes)

Aquesta ampliació de matrícula només és per a les assignatures de Treball de Fi de Grau i Pràctiques Externes. Aquesta ampliació de matrícula va dirigida als alumnes que en aquest moment complisquen els requisits per a matricular aquestes assignatures i puga cursar-les.

Termini: Pendent d'aprovació pel Consell de Govern.

Instància.

Resolució: