Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Fisioteràpia Logo del portal

PROCEDIMENT ACCÉS MAJOR DE 45 ANYS

Informació

ENTREVISTA MAJORS DE 45 ANYS

Informació

PREINSCRIPCIÓ

Informació per a la preinscripció, enllaç.
 

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA

Les instruccions de matrícula són notes aclaridores o explicatives de la forma en què els estudiants han de realitzar la seua matrícula, en funció de la seua situació acadèmica i la forma en què desitgen estructurar i cursar els seus estudis.

Instruccions

Documentació Matrícula. Entregar en la Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia del 5 al 9 d'octubre de 2020.

 

MATRÍCULA DE GRAU PER A ALUMNES DE NOU INGRÉS (CURS 2020-2021)

Preinscripció: De l'1 al 22 de Juliol del 2020. Enllaç.

Assemblea Informativa: 29 de Juliol de 2020, a les 10:00h. Assistència a través de videoconferència amb l'enllaç:

https://eu.bbcollab.com/guest/07e906375428452abc704096736ebb6f

Copiar aquest enllaç, i la connexió és automàtica, només és necessari tindre càmera i micròfon.

Matrícula de Primer de Grau: Del 29 al 31 de Juliol i els dies 3 i 4 de Setembre de 2020. A partir del moment de la seua cita de matrícula cada alumne/a pot matricular-se a través d'internet. Per a això, haurà de connectar-se a la següent direcció URL:

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

Ordre de domiciliació

Llista d'espera: Una vegada coneguts els resultats, si no has estat admès/a en la primera opció de titulació que sol·licitares, se t'adjudica un nombre d'ordre en la llista d'espera.

Si estàs en llista d'espera i t'interessa obtenir plaça, has d'accedir al portal web de la Universitat de València i confirmar en cadascuna de les titulacions en les quals estàs en llista d'espera, el teu interès per continuar en ella, així podràs participar en les adjudicacions de plaça de les següents crides.

Avís: En el cas que no realitzes aquesta confirmació, el programa t'exclourà automàticament dels llistats, amb la qual cosa, perdràs l'opció de ser admès/a en eixa titulació.

 Matrícula admesos llistes d’espera:

Admesos Llista d'espera Matrícula

Observacions

1ª Crida: 02 de Setembre de 2020 04-09-2020

L'alumnat podrà automatricular-se a través d'internet en el següent enllaç:

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

2ª Crida: 07 de Setembre de 2020 08-09-2020

L'alumnat podrà automatricular-se a través d'internet en el següent enllaç:

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

3ª Crida: 09 de Setembre de 2020 10-09-2020

L'alumnat podrà automatricular-se a través d'internet en el següent enllaç:

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

 

Sol·licitud de matrícula a Temps Parcial:   Els alumnes que vulguen realitzar la matrícula a temps parcial hauran de presentar la sol·licitud en el termini establit, juntament amb la documentació corresponent que justifique els motius d’aquesta sol·licitud.

Per a fer la sol·licitud es pot utilitzar el procediment telemàtic (EST_MTP20) "Sol·licitud d'estudis amb dedicació a temps parcial" a través de ENTREU, enllaç.

O presentar la sol·licitud en el registre de la Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia o altres registres dels establits en l'article 16 de la LPAC de les AAPP.Instància.

Termini: Del 22 de juliol al 13 de setembre de 2020.

Resolució: Es publicarà en el tauler d'anuncis de la Universitat dins de l'apartat d'accés i admissió. Enllaç

 

Sol·licitud de Reconeixement/Tranferència de crèdits: mirar pàgina web de Tràmits i Procediments.

 

MATRÍCULA DE GRAU (CURSOS 2º, 3º i 4º)

Cada estudiant haurà de realitzar l'automatrícula el dia i l'hora que indique la seua cita de matrícula. Enguany la consulta de la data de matrícula serà a través de la SECRETARIA VIRTUAL. No hi haurà enviament de SMS.

Termini: Del 20 al 29 de juliol de 2020.

Sol·licitud de matrícula a temps parcial per a estudiants de segona i posteriors matrícules: Els alumnes que vulguen realitzar la matrícula a temps parcial hauran de presentar la sol·licitud en el termini establit, juntament amb la documentació corresponent que justifique els motius d'aquesta sol·licitud.


Per a fer la sol·licitud es pot utilitzar el procediment telemàtic (EST_MTP20) a través de la seu electrònica ENTREU. Instància a través de ENTREU.

O presentar la sol·licitud en el registre de la Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia o altres registres dels establits en l'article 16 de la LPAC de les AAPP. Instància per a Secretària.

Termini: De l'1 al 15 de juliol de 2020.

Resolució: Es publicarà en el tauler d'anuncis de la Universitat dins de l'apartat d'accés i admissió. Enllaç

 

Sol·licitud de Reconeixement/Tranferència de crèdits: mirar pàgina web de Tràmits i Procediments.

 

 REINCORPORACIÓ AL GRAU DE FISIOTERÀPIA

Sol·licitud de reincorporació als estudis de Grau de Fisioteràpia per a aquells alumnes que no van estar l'any anterior en aquesta titulació i centre.

Termini: Del 15 de juny al 15 de juliol de 2020.

Instància a través de la Seu Electrònica  ENTREU, procediment EST_CONEST20. ENTREU.

 

CONTINUACIÓ D'ESTUDIS OFICIALS PARCIALS (TRASLLATS) (CURS 2021-2022)

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l'1 al 20 de juliol de 2021.

Requisits i Normativa

Sol·licitud

La sol·licitud d'accés a la universitat pel procediment de "Admissió per estudis oficials parcials" pot realitzar-se a través de sol·licitud en paper i/o en els registres legalment establits.

Resolució: Els resultats es publicaran en la pàgina web del centre i en el Tauler d'anuncis de la Universitat.

 

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

Només de les assignatures i grups que s'oferisquen per quedar vacants, una vegada finalitzada la matrícula.

Termini: Pendent d'aprovació pel Consell de Govern.

Instància.

Resolució:

 

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA (Treball  de Fi de Grau i Pràctiques Externes)

Aquesta ampliació de matrícula només és per a les assignatures de Treball de Fi de Grau i Pràctiques Externes. Aquesta ampliació de matrícula va dirigida als alumnes que en aquest moment complisquen els requisits per a matricular aquestes assignatures i puga cursar-les.

Termini: Pendent d'aprovació pel Consell de Govern.

Instància.

Resolució: