Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

Aquesta carta de serveis ha estat aprovada per Junta de Facultat, reunida en
sessió ordinària del 27 d’octubre de 2016, amb el vistiplau de la Vicerectora
d’Estudis de Grau i Política Lingüística.

La vigència d’aquesta serà de quatre anys a partir del dia 1 de gener del 2017, llevat que variacions importants dels seus continguts aconsellen anticipar-ne la revisió.

La carta i el tríptic seran accesibles en la web de la Facultat de Geografia i
Història (http://www.uv.es/geohist).