Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

Funcions

La Comissió Acadèmica de Títol organitza la docència i garanteix la coherència acadèmica de la titulació.
Són funcions de la comissió acadèmica de títol:

  1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
  2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
  3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
  4. Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.

Composició 

 

Representant PDI

Nom Categoria Departament Contacte
García Carrión, Marta Presidenta Representant Comissió Permanent
Marta.Garcia-Carrion@uv.es

Lacasta Calvo, Joaquín V.

Administració Representant Comissió Permanent Joaquin.V.Lacasta@uv.es
Baldó Lacomba, Marc Representant PDI

Coordinador de Títol

Representant Comissió Permanent

marc.baldo@uv.es

Lomas Cortés, Manuel

Representant PDI

Història Moderna

Coordinador 1er curs

manuel.lomas@uv.es

Cruselles Gómez, Enrique

Representant PDI Coordinador 2on curs cruselle@uv.es

Orozco Köhler, Teresa

Representant PDI Coordinador 3er curs orozco@uv.es
 
Mateo Donet, Mª Amparo
 
Representant PDI Coordinador 4t curs donet@uv.es

Mata Parreño, Consuelo

Representant PDI Prehistòria i Arqueologia consuelo.mata@uv.es
García Puchol, M. Oreto Representant PDI

Prehistòria

Representant Comissió Permanent

oreto.garcia@uv.es

Mandingorra Llavata, Mª Luz

Suplent: Pons Alós, Vicent

Representant PDI Ciències i tècniques historiogràfiques

mandingo@uv.es

vicente.pons-alos@uv.es

Ledo Caballero, Antonio

Suplent: Requena Jiménez, Miquel

Representant PDI Història de l'Antiguitat i Cultrua Escrita

antonio.ledo@uv.es

miguel.requena@uv.es

Mira Jodar, Antonio José

Suplent: Narbona Vizcaino, Rafael    

Representant PDI

Història Medieval

Representant Comissió Permanent

antonio.j.mira@uv.es

Rafael.Narbona@uv.es

Sanz Hoya, Julian

Suplent:Joan Alcazar Garrido

Representant PDI Història Contemporània

julian.sanz@uv.es

joan.m.alcazar@uv.es

García Mahiques, Rafael

Representant PDI Història de l'Art rafael.g-mahiques@uv.es

Pérez Cueva, Alejandro

Representant PDI Geografia Alejandro.Perez@uv.es

Maraguat Idarraga, Edgar

Representant PDI Filosofia(Dpt. Metafísica i Teoria Coneixement) Edgar.Maraguat@uv.es
Miralles Jori, Eulalia Representant PDI

Filologies

Departament Filologia Catalana


Eulalia.Miralles@uv.es

Barber i Ferri, Emili

Representant Alumnes   ebarife@alumni.uv.es

Caselles Herrero, María

Representant Alumnes   macahe3@alumni.uv.es

Guinart Perea, Rafael

Representant Alumnes   raguipe@alumni.uv.es

Vercher Díaz, Miriam

Representant Alumnes   verdiaz@alumni.uv.es