Logo UVGrau en Informació i DocumentacióFacultat de Geografia i Història Logo del portal

CURS 2021-22

TRÀMIT                                 

TERMINI

Permanència (Sol·licitud d'exempció)                                                       

Des de juliol fins el 3 de setembre de 2021                     

Reglament de Permanència

 Matrícula a temps parcial                                                                                                                   
  • Estudiants 1ª matrícula:                        

en el moment de la matrícula i fins el 13 de setembre de 2021

s’adreçaran al correu electrònic:   Matricula_geo_historia@uv.es

  • Estudiants 2na i posteriors matrícules:          

de l’1 al 15 de juliol de 2021, en el Seu electrònica UV

al apartat: Sol·licitud d'estudis amb dedicació a temps parcial 

Ampliació de Matrícula          

INFORMACIÓ IMPORTANT - Instància de sol·licitud

Per correu electrònic, des del correu institucional del/de la estudiant/a(@alumni.uv.es)

del 1 de setembre  al 5 d'octubre de 2020 (pendent d'actualitzar)

Per assignatures del segon quadrimestre:  

del 25 de gener al 3 de febrer de 2021 (pendent d'actualitzar)

les persones interessades s’adreçaran al correu electrònic: 

 Matricula_geo_historia@uv.es

Canvis de Grup/Subgrup            

INFORMACIÓ IMPORTANT - Instància de sol·licitud

Per correu electrònic des del correu institucional del/de la estudiant/a(@alumni.uv.es)

del 1 de setembre  al 5 d'octubre  de 2020  (pendent d'actualitzar)

Per assignatures del segon quadrimestre:

25 de gener al 3 de febrer de 2021 (pendent d'actualitzar)

les persones interessades s’adreçaran al correu electrònic: 

Matricula_geo_historia@uv.es

Lliurament documentació matrícula                           

Curs 2020-2021

Del 5 al 9 de setembre, ambdós inclosos (pendent d'actualitzar)

Documentació que s’ha de presentar (veure en el següent enllaç):

La documentació es lliurarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça documatri21@uv.es des del correu institucional del/de la estudiant/a (@alumni.uv.es)

Els documents s’adjuntaran preferentment en format pdf.

Al correu s'han d'indicar el DNI, el nom, els cognoms  i  la titulació.

Com assumpte s’indicarà el grau en el qual l’estudiant/a s’ha matriculat.

 

 

Anul·lació de matrícula per causes de força major                                                                          

 

                                                                       

Sol·licitud anul·lació amb  devolució de taxes: Fins el 31 de desembre de 2021                                                     

Sol·licitud anul·lació assignatures primer semestre: 

De l'1 d'octubre al 10 de desembre de 2020

Sol·licitud anul·lació assigutures segon semestre: 

De l'1 de novembre de 2020 al 15 de maig de 2021

Anul·lació total de matrícula: De l'1 de novembre de 2020 al 15 de maig de 2021

Sol·litar per: Seu electrònica UV  -      Més Informació

  


 


.