Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

 

Informació pràctiques amb menors

Guia informativa de quart curs grau en Sociologia

Guia procediments pràctiques grau en Sociologia

Guia informativa de quint doble grau

Guia procediments pràctiques doble grau

Guia docent pràctiques (Consultar-la a través de la vostra Aula Virtual).