University of Valencia logo Logo Head Office Logo del portal

Instrucció IUV 19/2020 sobre operacions de tancament de l'exercici 2020

  • November 27th, 2020
Image de la noticia

La Gerència de la Universitat de València ha emés la instrucció IUV 19/2020, que regula les operacions de tancament de l'exercici 2020 relatives a la comptabilitat del pressupost de despeses i operacions no pressupostàries de la Universitat. Amb aquesta finalitat es fixen, entre altres, els terminis per a la tramitació dels procediments comptables.

Links: