Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

 • Estudios Graus

Fase de valoració

La data límit per a la publicació de la valoració de la documentació presentada serà el 11 de maig, abans de les 14:00 hores.

El termini de presentació de reclamacions serà del 14  al 18 de maig.

La publicació dels resultats de les reclamacions serà el 22 de maig, abans de les 14:00 hores.


Fase d'entrevista personal

Segons la normativa aprovada en Consell de Govern de 16/02/10, passen a la Fase d’Entrevista Personal tots aquells candidats/es que hagen obtingut en la Fase de Valoració una qualificació mínima de 5 punts.

Per tant, es convoca el dilluns 4 de juny, a les 8,30 hores, en la Sala de Reunions del Deganat de la Facultat d'Infermeria i Podologia a les següentes persones:

Andreu Beltrán, Maria Isabel

Colubi Martínez, Maria José

Gómez Torres, Gema

Iranzo López, Elisa

Juan Tena, Maria José

Mahiques Santos, Blanca

Melero Mazón, Esther Esmeralda

Ortiz Ríos, Francisco Javier

Rodrigo Ramos, Concepción

Vílchez Peña, Milagros

 • Infermeria

La publicació dels resultats provisionales serà el 8 de juny.

El termini de presentació de reclamacions serà del 11 al 15 de juny.


Qualificació Final

La publicació de la qualificació final es realitzarà abans del 21 de juny.

IMPORTANT: les persones que hagen superat aquestes proves d'admissió cal que realitzen la corresponent preinscripció


L'accés es farà a una única titulació i s'haurà d'ajustar als criteris i àmbit d'experiència laboral d'aquesta mateixa titulació.

Requisits: Poden presentar-se a aquestes proves les persones que complisquen les següents condicions:

- Edat: que tinguen 40 anys al menys o els complisquen al llarg de l'any en el qual es realitzen les proves.

- Acadèmiques: persones amb experiència laboral i professional en relació a un ensenyament, que tinguen el Graduat Escolar, però que NO tinguen cap titulació que els permeta l'accés a la universitat, és a dir, que no estiguen en possessió de: PAU (prova d'accés a la universitat des de batxiller), Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior (o antiga FP II), titulació universitària, qualsevol altra titulació que permeta l'accés a la universitat.

Avís: Es considera que no existeix cap activitat que amb l'acreditació d'experiència laboral o profesional, puga justificar l'accés als graus en Medicina i Odontologia.

Fase de valoració

A) Experiència laboral i professional. Fins a 5 punts.

Treballs que s'hagen desenvolupat en les famílies professionals vinculades a la branca de la titulació que es desitja cursar, es valorarà fins a un màxim de 0.05 punts per mes complet treballat. Podeu consultar:

B) Formació. Fins a 3 punts.

 • Cursos de 15 hores o més, directament relacionats amb el grau triat, a raó de 0.02 punts per hora.
 • Cursos de 15 hores o més, inclosos en les famílies professionals vinculades al grau encara que no estiguen directament relacionats amb el grau triat, a raó de 0.01 punts per hora.

Caldrà aportar cerificats on conste el contingut, la data de realització i la durada.

C) Coneixements de valencià. Fins a 1 punt.

Posseir el certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o per les universitats valencianes, d'acord amb l'escala següent, i només puntuant-se el superior en cas de que se'n posseesquen més d'un:

 • Coneixement oral: 0.25 punts
 • Grau elemental: 0.5 punts
 • Grau mitjà: 0.75 punts
 • Grau superior: 1 punt

D) Coneixements d'idiomes comunitaris. Fins a 1 punt.

Per cada curs complet superat en l'Escola Oficial d'Idiomes: 0.2 punts. El tribunal podrà tindre en compte altres certificats, com ara els de facultats de filologies i/o traducció, Centre d'Idiomes de la UV, British Council, Institut Française , Goethe Institut, Centre G. Leopardi)

Matrícula

Termini: Del 4 al 22 de febrer de 2019. Les taxes de matrícula són de 78,20 euros.

El lliurament de documentació caldrà realitzar-lo fins l'1 de març en el

Servei d'Estudiants
Edifici del Rectorat
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 València

Horari d'atenció: De 9 a 14h de Dilluns a Divendres.

Després de la inscripció, cadascun dels centres publicarà una llista amb el calendari d'entrevistes.

Documentació a presentar

Una vegada reomplit el formulari via telemàtica, cal presentar la següent documentació:

 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 2. Acreditació del pagament de la taxa
 3. Acreditació de família nombrosa o de discapacitat, si escau
 4. Graduat Escolar
 5. Documentació acreditativa de l'experiència laboral mitjançant contractes o nomenaments amb funcions i certificats oficials de cotització a la Seguretat Social.
 6. Memòria-resum explicativa de l'experiència laboral
 7. Documentació acreditativa de la formació relacionada on consten continguts, dates i durada dels cursos.
 8. Documentació acreditativa dels coneixements de valencià
 9. Documentació acreditativa dels coneixements d'idiomes comunitaris

Normativa

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies