Fase de valoració

La data límit per a la publicació de la valoració de la documentació presentada serà el 11 de maig, abans de les 14:00 hores.

El termini de presentació de reclamacions serà del 14  al 18 de maig.

La publicació dels resultats de les reclamacions serà el 22 de maig, abans de les 14:00 hores.


Fase d'entrevista personal

Segons la normativa aprovada en Consell de Govern de 16/02/10, pasen a la Fase d’Entrevista Personal tots aquells candidats/es que hagen obtingut en la Fase de Valoració una qualificació mínima de 5 punts.

Per tant, es convoca a l'entrevista personal

 • Infermeria: (pendent)

La publicació dels resultats provisionales serà el 8 de juny.

 • Infermeria: Resultats provisionals

El termini de presentació de reclamacions serà del 11 al 15 de juny.


Qualificació Final

La publicació de la qualificació final es realitzarà abans del 21 de juny.

 • Infermeria : Resultats definitius

IMPORTANT: les persones que hagen superat aquestes proves d'admissió cal que realitzen la corresponent preinscripció


L'accés es farà a una única titulació i s'haurà d'ajustar als criteris i àmbit d'experiència laboral d'aquesta mateixa titulació.

Requisits

Persones amb experiència laboral i professional en relació a un ensenyament, que, a més, no tinguen cap titulació que habilite per a l'accés a la universitat, que tinguen el Graduat Escolar i els 40 anys o els complisquen al llarg de l'any que comence el curs acadèmic.

Avís: Es considera que no existeix cap activitat que amb l'acreditació d'experiència laboral o profesional, puga justificar l'accés als graus en Medicina i Odontologia.

Fase de valoració

A) Experiència laboral i professional. Fins a 5 punts.

Treballs que s'hagen desenvolupat en les famílies professionals vinculades a la branca de la titulació que es desitja cursar, es valorarà fins a un màxim de 0.05 punts per mes complet treballat. Podeu consultar:

B) Formació. Fins a 3 punts.

 • Cursos de 15 hores o més, directament relacionats amb el grau triat, a raó de 0.02 punts per hora.
 • Cursos de 15 hores o més, inclosos en les famílies professionals vinculades al grau encara que no estiguen directament relacionats amb el grau triat, a raó de 0.01 punts per hora.

Caldrà aportar cerificats on conste el contingut, la data de realització i la durada.

C) Coneixements de valencià. Fins a 1 punt.

Posseir el certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o per les universitats valencianes, d'acord amb l'escala següent, i només puntuant-se el superior en cas de que se'n posseesquen més d'un:

 • Coneixement oral: 0.25 punts
 • Grau elemental: 0.5 punts
 • Grau mitjà: 0.75 punts
 • Grau superior: 1 punt

D) Coneixements d'idiomes comunitaris. Fins a 1 punt.

Per cada curs complet superat en l'Escola Oficial d'Idiomes: 0.2 punts. El tribunal podrà tindre en compte altres certificats, com ara els de facultats de filologies i/o traducció, Centre d'Idiomes de la UV, British Council, Institut Française , Goethe Institut, Centre G. Leopardi)

Matrícula

Termini: Del 5 al 16 de febrer de 2018. Les taxes de matrícula són de 78,20 euros.

El lliurament de documentació caldrà realitzar-lo fins el 2 de març en el

Servei d'Estudiants
Edifici del Rectorat
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 València

Horari d'atenció: De 9 a 14h de Dilluns a Divendres.

Després de la inscripció, cadascun dels centres publicarà una llista amb el calendari d'entrevistes.

Documentació a presentar

Una vegada reomplit el formulari via telemàtica, cal presentar la següent documentació:

 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 2. Acreditació del pagament de la taxa
 3. Acreditació de família nombrosa o de discapacitat, si escau
 4. Graduat Escolar
 5. Documentació acreditativa de l'experiència laboral mitjançant contractes o nomenaments amb funcions i certificats oficials de cotització a la Seguretat Social.
 6. Memòria-resum explicativa de l'experiència laboral
 7. Documentació acreditativa de la formació relacionada on consten continguts, dates i durada dels cursos.
 8. Documentació acreditativa dels coneixements de valencià
 9. Documentació acreditativa dels coneixements d'idiomes comunitaris

Normativa

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies