Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Estudis de les Dones Logo del portal

Ministeri d'Economia i Competitivitat - MINECO (HAR2014-53802-P). 2015-2018.
Descripció

Construccions del jo. Narracions y representacions del subjecte modern, entre el personal i el col·lectiu (segles XVII-XIX) 

Termini d'ejecució: 1gener 2015-31 decembre 2018

MINECO, HAR2014-53802-P

Aquest projecte es proposa aprofundir en els processos de construcció del jo modern, entre el personal i el col·lectiu, amb un interès particular per l'agència dels subjectes històrics. S'inscriu en aportacions conceptuals i metodològiques punteres en Història i altres disciplines (Literatura, Sociologia, Antropologia, Psicologia) sobre la identitat com a nus d'articulació entre múltiples plans o elements d'anàlisi: el socialment atribuït i el viscut íntimament; cos i ment, experiència i llenguatge, raó i emoció; el natural i el històricament canviant, el local i el global.

Estudiarem la configuració del jo individual en les seves relacions, tensions i negociacions amb les identificacions-pertinences col·lectives: de gènere, territorials, estamentals, corporatives, familiars, intel·lectuals, ideològiques, religioses i polítiques. Entenent que hi ha una relació dinàmica entre estructura i agència, el context s'abordarà no com a decorat, sinó com a espai-temps de mobilitat i múltiple amb el qual l'individu dialoga i negocia la seva identitat i construeix els seus discursos. Ens interessarem també pel paper de les emocions en la seva dimensió vivencial i performativa així com pels usos de la memòria.

En un marc cronològic que cobreix els segles XVII al XIX i amb una atenció particular a l'àmbit peninsular hispànic però amb una perspectiva comparativa a nivell europeu (França, Anglaterra, Itàlia), mediterrani i colonial, els nostres objectius específics són:

1. Anàlisi de la identitat en el món aristocràtic i popular, i de les operacions de la memòria en la construcció i negociació d'identitats personals en el marc corporatiu, familiar, professional i religiós de l'Antic Règim: estratègies nobiliàries, confraries de cecs, paper de la Història col·lectiva i de la memòria individual en els processos de construcció nacional.

2. Configuració de la identitat de les gents de lletres i emergència de la figura del "intel·lectual" entre la Il·lustració i la Restauració, amb un enfocament biogràfic que atén al joc flexible i mutu entre definició social i autorepresentació i incorpora la diferència de sexes com element crucial;

3. Desenvolupament de la subjectivitat d'homes i dones en el canviant marc de les herències intel·lectuals, religioses i afectives entre els segles XVII i XVIII (escriptures del "jo" i el "nosaltres / es" al món conventual i religiós; formació de sentiments i identitats a través de la literatura moral, educativa i de ficció i la pintura; modelat de l'ideal de subjecte "civilitzat" i contingut).

4. Construcció de la identitat femenina en els avatars del liberalisme del segle XIX, en el marc de les cultures polítiques de l'època i de les tradicions que forgen l'individualisme contemporani.

5. Estudi de biografies improbables i fragmentàries, testimonis mínims d'aquells subjectes a les vides reals resulta molt difícil acostar (hagiografies, literatura de patíbul, cartes de captius ...).

6. Anàlisi de les experiències i relats del cos en les causes de beatificació / canonització, així com exploració del "jo malalt" a través de la comprensió dels testimonis de pacients.

La nostra aposta metodològica és abordar el treball a partir d'estudis individuals, a través dels quals qüestionar divisions massa rígides entre història social, cultural i política, entre públic i privat, entre individu i societat i entre singular i general.

Paraules clau: Subjecte-identitat-experiència-relat-biografia-memòria-emocions-modernitat-història cultural-història social


IP, Mónica Bolufer Peruga (Universitat de València)

Integrants:

Isabel Burdiel (UV)

Isabel Morant Deusa (UV)

Helena Rausell Guillot (UV)

Mónica Burguera López (UNED)

María José de la Pascua Sánchez (Universidad de Cádiz)

Gloria Espigado Tocino (Universidad de Cádiz)

María Luz López Terrada (CSIC)

Juan Gomis Coloma (Universidad Católica de Valencia)

Giovanna Fiume (Università degli Studi di Palermo)

Estela Roselló Soberón (Universidad Nacional Autónoma de México)

Raúl Mínguez Blasco (Universidad del País Vasco)

María Paz del Cerro Bohórquez

Rosa E. Ríos Lloret

Carolina Blutrach Jelín

 

Laura Guinot Ferri (UV)

Nuria Soriano Muñoz (UV)

Paula Sepúlveda Navarrete (Universidad de Cádiz)

Marina Camino Carrasco (Universidad de Cádiz)

Carolin Schmitz  (CSIC)

 

           

 

Investigadors principals no UV

Mónica Bolufer

Data d'inici
2015 Gener
Data de finalització
2018 Desembre
Entitat finançadores:

Ministeri d'Economia i Competitivitat - MINECO