University of Valencia logo Logo Interdisciplinary Research Structure for Reading Logo del portal

Com construir un perfil de twitter sobre lectura?

Resum de la presentació realitzada per Gemma Lluch durant les "VII Jornades ERI LECTURA: Investigació i Bones Pràctiques en Educació" (València, 18 - 19 d'octubre de 2019)

4 november 2019

L’exposició ha partit dels resultats del projecte d’investigació «Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura. Formulació d’indicadors per avaluar-ne la qualitat i efectivitat» (FFI2015-69977-R MINECO/FEDER). La investigació s’ha realitzat des de l’àmbit de la filologia, amb tot, es va presentar en la línia de Reptes de la Societat ja que volia donar resposta als actors de l’ecosistema del llibre i de la lectura sobre com comunicar-se amb els lectors de manera eficaç a internet.

La investigació que contextualitza les dades que presentarem el lector pot trobar-les en les publicacions següents :

–Monogràfic: «Els espais públics virtuals per a la promoció de la lectura i el llibre», Zeitschrift für Katalanistik, 32

–Lluch, G. (edt.) (2018): Claves para promocionar la lectura en la red. Madrid: Editorial Síntesis.

–Lluch, G. (2017): «Los jóvenes y adolescentes comparten la lectura», Cruces, Fracisco (dir.) ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores. Madrid: Editorial Ariel, Fundación Telefónica, 29-51.

–Lluch, G.; Esteve, A.; Calvo, V.; Monar Van Vliet, M. (2017): «El Quijote o Tirant lo Blanc entre blogs y Google Maps», Cruces, F.(dir.) ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores. Madrid: Editorial Ariel, Fundación Telefónica, 52-75.

En el cas concret de com comunicar amb l’eina de  Twitter, per la quantitat de dades que generen les converses dels usuaris al voltant de la lectura, la investigació se centra en un estudi de cas que contesta una pregunta: Quin era el comportament de la xarxa social Twitter en el Dia de Sant Jordi?

L’objecte de la investigació s’ha construït inventariant les interaccions relacionades amb les etiquetes #Diadelllibre #SanJordi2017 #diadelllibre2017  #Díadelibro #SanJordi2017 #diadellibro2017 i les variants durant un espai determinat de temps (l’empresa Séntisis va recopilar-ne la informació). El lector pot consultar la investigació completa als articles:

–Francés, M.À. (2019): «La literatura a Twitter. Estudi del cas #Diadelllibre». Zeitschrift für Katalanistik, 32.

–Francés, M.À. (2018): «Dones i xarxes socials: la presència femenina a Twitter durant el Dia del llibre 2017». Catalonia, 23, 51-63.

–Francés, M.À. (2018): «Twitter como herramienta de promoción de la lectura», Lluch, G. (edt.): Claves para promocionar la lectura en la red. Madrid: Editorial Síntesis, 46-63.

En el llibre Claves para promocionar la lectura en la red, Francés va fer una transferència de la investigació, és a dir, va transformar els resultats en consells sobre què hem de tenir en compte per crear un perfil de Twitter amb la finalitat concreta de promocionar la lectura.

  1. Perfil de compte: informació sobre l’administrador, interessos i enfocament. Podeu consultar com a exemples els perfils de l’ERI-lectura  o del postgrau de la Universitat de València Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves.
  2. Contingut:

- To positiu, adequat i argumentat.

- Tuits clars, amb context.

- Evitar l’excés d'etiquetes o mencions.

- Crear expectació i interés en el contingut informatiu.

- Etiquetes directes, simples i curtes.

- Pensar en l’audiència present o futura, facilitar-ne el rastreig.

  1. Tipus i freqüència de continguts a difondre:

Font: Francés, M.À. (2018): «Twitter como herramienta de promoción de la lectura», Lluch, G. (edt.): Claves para promocionar la lectura en la red. Madrid: Editorial Síntesis, 46-63.

Autores:

Gemma Lluch

ERI-Lectura, Universidad de Valencia

Tags