University of Valencia logo Logo del portal

  • Alumnes del servei multimedia

La Unitat d'Innovació Educativa (UDIE) es planteja cap a l’any 2009, la creació d’un servei de generació de continguts docents multimèdia, per tal de donar resposta a les necessitats d'edició i elaboració de materials concebuts pels Grups d'Innovació Docent de la Universitat de València vinculats a la docència ordinària de Grau i Postgrau.

En els darrers anys, les successives convocatòries d'ajudes a la innovació per part del Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat, especialment amb el subprograma DocenTIC, han facilitat la posada en marxa de múltiples projectes que han tingut com a resultat la creació i disseny d'objectes d'aprenentatge multimèdia. L’objectiu fonamental és el de facilitar l'elaboració d'aquests recursos d'acord amb els estàndards actuals d'interoperabilitat, i oferir al tot el personal de la Universitat de València l'assessorament adequat per a combinar les necessitats pedagògiques i tecnològiques. A més de la col·laboració directa amb els Grups d'Innovació Docent que gaudeixen d'ajudes amb finançament específic, el SFPIE ofereix també aquest tipus d'ajuda a tot el personal laboral de la UV mitjançant la pertinent sol·licitud. Els nostres objectius són:

  • Contribuir a la creació de Recursos Educatius Oberts (REO) i, principalment, Objectes d'Aprenentatge, que puguen ser utilitzats en la docència de Grau i Postgrau.
  • Proporcionar l'enregistrament en vídeo d'activitats educatives prèviament sol·licitades pel personal de la UV.
  • Editar materials audiovisuals de finalitat educativa.
  • Donar orientació tecnopedagògica al professorat que participa en les convocatòries DocenTIC del Vicerectorat de Cultura i Igualtat.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy