University of Valencia logo Logo Logo del portal

VII Jornades sobre Sistemes de Votació Electrònica (JSVE)

  • June 15th, 2021
Image de la noticia

VII JSVE 2021 i I Jornades Internacionals sobre Sistemes de Votació Electrònica: Redissenyant el procés d'ensenyament-aprenentatge: digitalització i altres estratègies

Dimecres 30 de juny de 09.00 a 20.00.

Sala Manuel Sánchez Ayuso de la Facultat d'Economia (primer pis) i plataforma virtual.

Les jornades d'innovació educativa “VII JSVE 2021 i I Jornades Internacionals sobre Sistemes de Votació Electrònica- Redissenyant el procés d'ensenyament-aprenentatge: digitalització i altres estratègies” es plantegen, com en edicions anteriors, com un fòrum de discussió i intercanvi de la comunitat acadèmica per a compartir i divulgar noves metodologies, bones pràctiques docents i l'aplicació de diverses eines innovadores a les aules.
A més, aquest curs 2020/2021 ha estat molt especial, perquè el sistema educatiu està immers en un procés de canvi i digitalització accelerada per la conjuntura de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19. És innegable que aquesta situació ha provocat un increment notable en el volum de treball tant del professorat com de l'alumnat. En efecte, el docent ha hagut de formar-se, addicionalment, en noves tecnologies, plataformes de comunicació i adaptar materials, metodologies didàctiques i avaluació en funció del format de docència, en una lluita constant per no perdre pel camí a l'estudiantat.
D'altra banda, l'alumnat també s'ha vist impactat pels canvis de format, així com per possibles problemes de continuïtat a causa de qüestions econòmiques, de falta de digitalització, de salut, etc. Tots junts hem fet un esforç per a vèncer aquests reptes i dificultats i voldríem que aquestes jornades serviren per a crear una comunitat en la qual compartir les experiències viscudes, permetent-nos, amb això, continuar enriquint i millorant la docència.
Així, i per setè any consecutiu, convoquem aquest fòrum de discussió i intercanvi, obert a tota la comunitat acadèmica, per a compartir i divulgar novetats metodològiques, bones pràctiques docents i l'aplicació de diverses eines innovadores a les aules. Com hem assenyalat, els reptes docents no han fet més que incrementar-se i considerem, més necessari que mai, que hi haja un espai en el qual poder intercanviar les experiències d'innovació docent i mantenir amb això la il·lusió per ensenyar.
Atés el caràcter pràctic i l'interès d'aquestes jornades, animem a la comunitat acadèmica a assistir i/o participar presentant les seves recerques en innovació docent.

Organitza:

Projecte d'Innovació Docent (PID): “Elaboració de materials interactius i multidisciplinaris per a afavorir l'aprenentatge i avaluació en els estudis de grau”. (UV-SFPIE_PID20-1352647).

Links: