Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques Logo del portal

El Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques no té fase de docència reglada pròpia, sinó que se centra en la realització de la tesi doctoral. Per a això és necessari tenir una formació prèvia equivalent a la proporcionada pel Màster en Investigació en Didàctiques Específiques i realitzar una investigació original tutelada en alguna línia d'investigació de Didàctica de les Arts Visuals.

No obstant això, l'actual pla d'estudis del Programa de Doctorat, que entra en vigor en el curs 2013-14, inclou la realització de diverses activitats complementàries obligatòries formades per assistència a cursets, seminaris i participació en congressos d'investigació.