Logo de la Universitat de València Logo Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió Logo del portal

Càrrec Nom Contacte
President Dr. José Luis Jiménez Salvador Jose.L.Jimenez@uv.es
Presidenta suplent Dra. Ester Alba Pagan Esther.Alba@uv.es 
President suplent Dr. Jorge Hermosilla Pla Jorge.Hermosilla@uv.es
Presidenta suplent Dra. M. Luz Mandingorra Llavata M.Luz.Mandingorra@uv.es
Vocal primer titular Dr. Josep Montesinos Martínez
Dra. Mª José Carbonell Boria
Dr. Manuel Albaladejo Vivero
Josep.Montesinos@uv.es
M.Jose.Carbonell@uv.es
Manuel.Albaladejo@uv.es
Vocal primer suplent Dra. Elena Grau Almero
Dr. Adrià Besó Ros
Dr. Joan Carles Membrado Tena
 
Elena.Grau@uv.es
Adria.Beso@uv.es
Joan.Membrado@uv.es
 
Vocal segon titular Dr. Francisco Javier Navarro Navarro
Dr. Francisco Gimeno Blay
Dra.Yolanda Gil Saura
Francisco.J.Navarro@uv.es
Francisco.Gimeno@uv.es
Yolanda.Gil@uv.es
Vocal segon suplent Dr.Manuel Ruzafa García
Dra. Mª Antonia Gómez Rodrigo
Dr. Emilio Iranzo García
Manuel.Ruzafa@uv.es
Maria.Gomez@uv.es
Emilio.Iranzo-Garcia@uv.es
Coordinadors de les Matèries
Matèria Nom Contacte
El Patrimoni Cultural i la seua gestió Dr. José Luís Jiménez Salvador Jose.L.Jimenez@uv.es
Formació Tècnica Bàsica Dr. Adrià Besó Ros Adria.Beso@uv.es
Història i Cultura Valencianes Dr. Manuel Albaladejo Vivero

Manuel.Albaladejo@uv.es

Coordinadors de Especialitats
Especialitat Nom Contacte
Conservació Preventiva del Patrimoni Artístic Dr. Josep Montesinos Martínez Josep.Montesinos@uv.es
Patrimoni Bibliogràfic i Documental Dra. M. Luz Mandingorra Llavata M.Luz.Mandingorra@uv.es
Anàlisi i Ordenació del Patrimoni Paisatgístic Dr. Jorge Hermosilla Pla Emilio.Iranzo-Garcia@uv.es
Jorge.Hermosilla@uv.es
Tutors de Pràctiques
Conservació Preventiva del Patrimoni Artístic Dr. Josep Montesinos Martínez Josep.Montesinos@uv.es
Patrimoni Bibliogràfic i Documental Dr. Jose Vicente Boscá Codina Jose.V.Bosca@uv.es
Anàlisi i Ordenació del Patrimoni Paisatgístic Dr. Jorge Hermosilla Pla Jorge.Hermosilla@uv.es