University of Valencia logo Logo Master's Degree in Research in Specific Didactics Logo del portal

Dipòsit

Normativa TFM

Defensa del TFM

Les defenses dels Treballs final de màster seran presencials en correspondència amb l'actual situació sanitària. 

DATES DIPÒSIT (curs 2021/2022): 

1ª CONV per a dipòsit aula virtual i SEU ELECTRÒNICA (SEU.UV.ES)

- 1 al 10 de novembre

- 1 al 10 de març

- 12 al 22 de juny

2ª CONV per a dipòsit aula virtual i SEU ELECTRÒNICA (SEU.UV.ES)

- 1 AL 12 de setembre

Instruccions per al dipòsit

Documents per al dipòsit: 

1. Instància (castellà - valencià)

2. Vist i plau Tutor/a per al dipòsit del TFM (castellà - valencià)

Documents per al tribunal: 

1. Informe del Tutor/a sobre el treball