University of Valencia logo Logo Natural History Museum of the Valencia University Logo del portal

El registre fòssil del període Triàsic és molt escàs a nivell mundial i està format principalment per una fauna d'invertebrats marins de reduïda grandària, microfòssils de vertebrats, restes aïllades de vertebrats, restes indirectes de vertebrats i invertebrats marins i també de flora.
Com a conseqüència d'aquesta limitació en el nombre d'exemplars, el Triàsic constitueix un dels períodes geològics més complicats d'estudiar, a més de pel reduït nombre d'especialistes que treballen en el mateix. Les recerques sobre el Triàsic realitzades en aquesta universitat han generat importants col·leccions científiques amb fòssils provinents principalment de la Comunitat Valenciana i Conca. Les col·leccions són: “Col·lecció Triàsic”, “Col·lecció Conodonts Triàsics” i de més recent creació la “Col·lecció d'icnites de queloni”, considerades com les més antigues d'Europa. Aquestes col·leccions han estat possible gràcies als estudis realitzats per una investigadora especialista en bivalves del Triàsic des de l'any 1976, a un professor titular que va estudiar els foraminífers i a diferents tesis realitzades sobre bivalves i conodonts, aquests últims, importants fòssils guia.