Fundació GeneralUniversitat de ValènciaCentre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) Logo del portal

Indicadors i resultats

COMPLIMENT DE COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVEIS:

 

- ANY 2022.  Es recullen les dades només del segon semestre (quan es comencen a comptabilitzar) i amb indicadors de la Carta de Serveis de 2022. 

- ANY 2023. Es recullen els indicadors de la Carta de Serveis anterior a la carta vigent en l'actualitat aprovada al setembre de 2023