Fundació GeneralUniversitat de ValènciaCentre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) Logo del portal

Indicadors i resultats

COMPLIMENT DE COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVEIS - ANY 2022

 

SERV I. ACOMPANYAMENT FAMILIAR

COMPROMÍS

INDICADOR

OBJECTIU

RESULTAT

C1.

Ens reunim amb les famílies en despatxos independents per a tractar informació personal.

IND1.

Percentatge d'ús d'espais independents en les reunions amb famílies.

100%

Es compleix

C2.

Oferim una atenció amable i personalitzada a través del diàleg i d'una comunicació respectuosa.

IND2.

Puntuació mitjana obtinguda en els ítems 2 i 9 de l'enquesta de satisfacció: “informació i acolliment”.

Puntuació mitjana obtinguda:

Mínim 4

Màxim 5

4,98

Es compleix

C3.

Proporcionem informació específica del servei.

IND3.

Puntuació obtinguda en els ítems 1 i 4 de l'enquesta de satisfacció: “Informació i acolliment”.

Puntuació mitjana obtinguda:

Mínim 4

Màxim 5

4,91

Es compleix

C4.

Garantim puntualitat en les cites programades.

IND4.

Puntuació obtinguda en l'ítem 4 de l'enquesta de satisfacció.

Puntuació mitjana obtinguda:

Mínim 4

Màxim 5

4,82

Es compleix

SERV II. VALORACIÓ

COMPROMÍS

INDICADOR

OBJECTIU

RESULTAT

C5

Oferim informació precisa sobre com es durà a terme la valoració.

IND5.

Puntuació obtinguda en l'ítem 8 de l'enquesta d’“Informació i acolliment” i en l'ítem 1 de l'enquesta de “Valoració”.

Puntuació mitjana obtinguda:

Mínim 4

Màxim 5

4,78

C6.

Recollim de la família la informació i preocupacions sobre la situació del xiquet o de la xiqueta.

IND6.

Puntuació obtinguda en l'ítem 5 de l'enquesta d’“Informació i acolliment” i en els ítems 2 i 5 de l'enquesta de “Valoració”

Puntuació mitjana obtinguda:

Mínim 4

Màxim 5

4,88

C7.

Lliurem a les famílies usuàries un informe per escrit que recull tota la informació sobre la valoració inicial.

IND7.

Percentatge dels informes lliurats en cada valoració inicial.

100%

Es compleix

C8.

Lliurem a les famílies usuàries els resultats de la valoració inicial en menys d'un mes.

IND8.

Percentatge de les valoracions inicials realitzades abans d'un mes.

Com a mínim el 80% de les valoracions es fan abans d'un mes

Valoracions realitzades abans del mes: 54

Valoracions realitzades: 66

Percentatge: 81,81%

Es compleix

 

SERV III. INTERVENCIÓ

COMPROMÍS

INDICADOR

OBJECTIU

RESULTAT

C9. 

Treballem sobre el que prioritza la família.

IND9.

Puntuació obtinguda en l'ítem 3 de l'enquesta de satisfacció.

Puntuació mitjana obtinguda:

Mínim 4

Màxim 5

4,8

Es compleix

C10.

Oferim estratègies d'actuació a la família.

IND10.

Puntuació obtinguda en l'ítem 5 de l'enquesta de satisfacció.

Puntuació mitjana obtinguda:

Mínim 4

Màxim 5

4,82

Es compleix

C11.

Ens reunim amb professionals d'altres entitats.

IND11.

Puntuació obtinguda en els ítems 8 i 9 de l'enquesta de satisfacció.

Puntuació mitjana obtinguda:

Mínim 4

Màxim 5

4,69

Es compleix

C12.

Considerem l'entorn pròxim per a una millor intervenció.

IND12

Percentatge d'intervencions realitzades en l'entorn educatiu, familiar o sanitari.

Mínim el 15% de les intervencions realitzades

* S'han realitzat 2.596 sessions, de les quals 405 s'han fet en l'entorn.

Es compleix

* Es recullen les dades només del segon semestre (quan es comencen a comptabilitzar).