Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

 

Claustre

- Atienza González, Francisco - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
- Cortés Tomás, Maite - Psicologia Bàsica
- Ferrer Manchón, Antonio - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
- García Ros, Rafael - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
- Gil Monte, Pedro - Psicologia Social
- Martínez Tur, Vicente - Psicologia Social
- Mestre Escrivá, Mª. Vicenta - Psicologia Bàsica
- Miñarro López, José - Psicobiologia
- Monterde Bort, Héctor - Metodologia i CC. Comportament
- Ramos López, José - Psicologia Social
- Sancerni Beitia, Mª. Dolores - Metodologia
- Suay i Lerma, Ferran - Psicobiologia
  - Estudiant
  - Estudiant
  - Estudiant
  - Estudiant
  - Estudiant
- Cabrera Juan, Pedro - P.A.S.
Consell de Govern
-Gil Monte, Pedro - Psicologia Social
- Sancerni Beitia, Mª. Dolores - Metodologia                               
Comissió Professorat
- Sancerni Beitia, Mª. Dolores - Metodologia                               
Comissió Investigació
- Andreu Vaillo, Yolanda                  - Personalitat, Avaluació i Trac. Psicològics
Comissió Postgraus / Assessora Estudis
- Sancerni Beitia, Mª. Dolores - Metodologia                              
Comissió d'Estatuts
- -
Comissió d'Igualtat
- Fuentes Durá, Inmaculada                       - Personalitat, Avaluació i Tract. Psicològics
Comissió d'Estudis de Grau
- Sancerni Beitia, Mª. Dolores - Metodologia                       
Coordinació amb la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat
- Ferrer Manchón, Antonio