University of Valencia logo Logo Research and Tech Transfer Logo del portal

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2024).

  • March 27th, 2024
AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2024).
AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2024).

Resolució de 27 de març de 2024 del Rectorat de la Universitat de València per la qual s’inicia el procediment de distribució pressupostària per al finançament d’estades de personal docent i investigador, dins del marc del subprograma «Atracció de talent» del Vicerectorat d’Investigació.

Links: