University of Valencia logo Logo Research and Tech Transfer Logo del portal

Oberta convocatòria VLC STARTUP 2023 del Parc Cientific de la Universitat de València

  • December 4th, 2023
Oberta convocatòria VLC STARTUP 2023 del Parc Cientific de la Universitat de València
Oberta convocatòria VLC STARTUP 2023 del Parc Cientific de la Universitat de València

CONVOCATÒRIA D'AJUDES 2023 PROGRAMA DE SUPORT A EMPRESES INNOVADORES “VLC STARTUP”.

La FPCUV, amb la col·laboració del Banc Santander, convoca els premis VLC STARTUP 2023, amb l'objectiu de promoure i donar suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores en l'entorn universitari, seleccionant les millors iniciatives emprenedores d'acord amb els criteris establits en aquesta convocatòria.

La finalitat de la convocatòria és impulsar i donar suport als millors projectes i iniciatives emprenedores, fins a un màxim de huit, en l'àmbit de la innovació i la sostenibilitat com a oportunitat de mercat i com a sector d'impacte en la societat per als pròxims anys.

Beneficiaris

Qualsevol microempresa o PYME, amb forma societària, empresaris individuals, així com altres entitats d'àmbit empresarial, que complisca amb els següents requisits:

Legalment constituïda i amb una antiguitat màxima de cinc anys en la data límit de presentació de la sol·licitud.

Seu social a la Comunitat Valenciana.

Que compte amb un projecte innovador i/o basat en el coneixement i/o la sostenibilitat.

Que no haja sigut beneficiària amb anterioritat en alguna de les convocatòries VLC STARTUP promogudes per la FPCUV.

Premi

La quantia màxima serà de cinquanta-huit mil euros (58.000 €) per al total de dotació de tots els apartats del Programa VLC Startup. Inclou serveis, espais de treball, dotació econòmica, programes formatius i despeses de difusió, realització i execució de l'esmentat Programa.

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de novembre al 22 de gener de 2024 a les 14:00 h.

Els interessats hauran d'estar registrats i enviar les seues sol·licituds a través de la plataforma:

banco-santander-vlc-startup-2023

Així mateix, els interessats podran traslladar les seues consultes a través de la següent adreça de correu electrònic startup@uv.es.

Més informació: VLC STARTUP 2023

 

Links: