BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

En aquesta pàgina trobareu material formatiu que capacita en competència digital als estudiants de grau.

El material s'estructura segons el Marc de competència digital per a estudiants de grau que consta de 5 àrees, amb 21 competències en total. Per a cada competència, s'ofereix material autoformativo basat en metodologia MOOC:
a) Un vídeo de presentació d'un problema relacionat amb la competència a desenvolupar.
b) Una sèrie de presentacions amb els coneixements que un estudiant ha d'adquirir sobre la competència.
c) Un qüestionari amb una sèrie de preguntes sobre els coneixements adquirits

Competència 1: Informació i tractament de dades
1.1 Navegació, cerca i filtrat d'informació, dades i continguts digitals
1.2 Avaluació d'informació, dades i continguts digitals
1.3 Gestió d'informació, dades i continguts digitals

Competència 2: Comunicació i col·laboració
2.1 Interacció mitjançant tecnologies digitals
2.2 Compartir mitjançant tecnologies digitals
2.3 Participació social mitjançant tecnologies digitals
2.4 Col·laboració mitjançant tecnologies digitals
2.5 Netiqueta
2.6 Gestió de la identitat digital

Competència 3: Creació de contingut digital
3.1 Desenvolupament de continguts digitals
3.2 Integració i reestructuració de contingut digital
3.3 Drets d'autor i llicències
3.4 Configuració i personalització d'aplicacions i programes informàtics

Competència 4: Seguretat
4.1 Protecció de dispositius
4.2 Protecció de dades personals i privacitat
4.3 Protecció de la salut i el benestar
4.4 Protecció de l'entorn

Competència 5: Resolució de problemes
5.1 Resolució de problemes tècnics
5.2 Identificació de necessitats i respostes tecnològiques
5.3 Usar la tecnologia digital de forma creativa
5.4 Identificació de llacunes en la competència digital