BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

 
Les competències informacionals són un conjunt de capacitats que permeten a les persones reconèixer quan necessiten informació, cercar-la, gestionar-la, avaluar-la i comunicar-la de forma adequada.
 
Són capacitats necessàries per a l'aprenentatge al llarg de la vida i per al món laboral.
 
Una persona formada en competències informacionals:
  • Cerca la informació que necessita
  • Analitza i selecciona la informació de manera eficient
  • Organitza la informació adequadament
  • Utilitza i comunica la informació eficaçment, de forma ètica i legal
L'adquisició d'aquestes competències és important en els nous plans d'estudis adaptats al EEES, en la qual el personal de biblioteques col·labora de forma activa amb el personal docent de la UV.
 

Formació en CI2 en la Universitat de València. Proposta d'integració en el nous plans d'estudis 

 
MÉS INFORMACIÓ

 

CI2 Competencias informáticas e informacionales Information Literaci Foro red Alfabetización informacional Information Literacy