BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

La comunitat "Institucional" recull informació sobre la Universitat de València, esdeveniments, actes i reunions:

  • Instituts i centres. Es tracta d'una subcomunitat que recull el material produït pels diversos centres, serveis i instituts de la Universitat de València. Inclou diferents col·leccions que es van creant en funció de la quantitat de material aportat per cadascun dels centres o serveis.
  • Actes solemnes. Subcomunidat que conté el material audiovisual de MediaUni. Inclou distintes col·leccions depenent del tipus d'acte.
  • Història i patrimoni. Subcomunidat que conté material sobre la història i el patrimoni de la nostra institució. Com en les anteriors subcomunitats, s'han obert diferents col·leccions per als diversos tipus de material.