BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

L'SBD de la Universitat de València subscriu una gran quantitat de recursos electrònics. La subscripció de cada recurs suposa la signatura d'una llicència que n'estipula els usos permesos i els que no ho estan. Si un usuari incompleix algun terme d'aquesta llicència, el proveïdor del recurs detecta l'ús indegut i pot suspendre l'accés a tota la comunitat universitària. L'usuari responsable de l'ordinador des del qual es faça un mal ús, serà el responsable d'aquest incompliment. És important que els recursos s'utilitzen de forma responsable. A continuació informem dels usos permesos i dels quals no ho estan.

ÚS GENERAL DELS RECURSOS ELECTRÒNICS
USUARIS AUTORIZATS USOS PERMESOS

USOS NO PERMESOS

Membres de la comunitat universitària accedint des d'un ordinador de la xarxa de la UV o des de fora de la xarxa a través de la Xarxa Privada Virtual (VPN) Accedir, cercar i visualitzar el contingut del recurs Descarregar, redistribuir o emmagatzemar nombres sencers de revista o parts substancials del recurs o utilitzar programari de descàrrega massiva de fitxers
Imprimir i descarregar una quantitat raonable d'articles o parts de capítols
 
Vendre o modificar el contingut
Utilitzar els recursos per a l'activitat docent presencial Compartir l'accés o les claus d'accés amb usuaris no autoritzats
Transmetre extractes del contingut a altres membres de la UV per a usos docents i d'investigació Pujar continguts a servidors web
Incorporar enllaços a extractes des de la intranet (Aula Virtual de la UV) Crear un treball derivat sense permís del llicenciador
ÚS DE RECURSOS ELECTRÒNICS CONCRETS
Condicions d'ús SABI    
Condicions d´ús col.lecions llibres-e