BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants


REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ (aprovat en la sessió del Consell de Govern de 6 d'octubre de 2020. (ACGUV 143/2020).