Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Si vostè ja té les credencials d’accés, pot accedir mitjançant el següent link:

Accés al portal

Sol·licitud d'alta de nous usuaris

La plataforma LIMS de la Universitat de València permetrà la gestió online de les sol·licituds de serveis, reserves d’equipament, entrega de resultats i la facturació de les prestacions dels Serveis Científic-tecnològics de la Universitat de València, entre els quals es troba el Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE).

Les altes d'usuaris poden ser INTERNS O EXTERNS.

Els usuaris INTERNS són els usuaris quina entitat responsable del pagament dels serveis sol·licitats és la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, i el pagament se tramitarà mitjançant una compensació interna (CI).

Només hauran de demanar l’alta a la Plataforma Lims de la UV l’investigador responsable (IP) de la investigació i responsable dels fons contra els que es factura.

Una vegada realitzada l’alta serà el IP qui donarà d’alta al seu personal col·laborador, per sol·licitar serveis, portar mostres o rebre els corresponents resultats.

La baixa de este personal col·laborador haurà de demanar-se a gestlims@uv.es.

Si vol donar-se d’alta pot accedir mitjançant este link:

Sol·licitud d'alta com usuari intern

Els usuaris EXTERNS són els usuaris quina entitat o empresa responsable del pagament del serveis sol·licitats no és la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, i el pagament se tramitarà mitjançant una factura contra el CIF/NIF corresponent.

Corresponen a esta categoria els Investigadors d'Organismes Públics d'Investigació (Opis) o qualsevol empresa o personal física que necessita requerir els serveis.

Només hauran de demanar l’alta a la Plataforma Lims de la UV l’usari responsable (IP) de la investigació i persona que es fa responsable de la facturació que es realitze.

Una vegada realitzada l’alta serà el Usuari Responsable (IP) qui donarà d’alta al seu personal col·laborador, per sol·licitar serveis, portar mostres o rebre els corresponents resultats.

La baixa de este personal col·laborador haurà de demanar-se a gestlims@uv.es.

Si vol donar-se d’alta pot accedir mitjançant este link:

Sol·licitud d'Alta com usuari extern

En qualsevol cas, la sol·licitud d’alta implica que el sol·licitant té la capacitat legal per acceptar els termes i les condicions de l’ús dels serveis oferts i de facturació dels serveis sol·licitats als Serveis Científic-tecnològics de la Universitat de València.

Els usuaris designats pel sol·licitant han de tenir la competència i recollir els requisits necessaris per a l'ús dels equips i/o serveis sol·licitats en el serveis científic-tecnològics de la Universitat de València i seran responsables de qualsevol incidència que pogués sorgir. A més, es comprometen a informar, si escau, possibles riscos biològics o altres que es pogueren presentar.

En el cas que la prestació de serveis consisteixi en el subministrament i/o enviament de material biològic, el sol·licitant declara que l'organització és conscient de la normativa vigent, disposa d'instal·lacions i personal adequat per al maneig de microorganismes, i que accepta les condicions establertes en el MTA de la CECT.