Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Les tarifes són preus públics publicats en el Reglament anual d'execució pressupostària de la Universitat de València (UV), que és aprovat pel Consell Social de la mateixa, i que es pot consultar en Tarifes.

El preu indicat es pot incrementar per altres despeses consumibles en funció de la mostra en qüestió. L'import d'aquests càrrecs es determinarà pel preu de cost i estarà subjecte a les variacions que el venedor imposa.

La Universitat de València emetrà una factura per als serveis prestats amb les dades facilitades per l'usuari i aplicant la tarifa aplicada a l'usuari el dia de la sol·licitud del servei. En alguns casos, el pagament per avançat pot ser necessari.

Per fer-ho, l'usuari haurà de facilitar les dades necessàries per dur a terme correctament la facturació, i verificar que són correctes per a realitzar una sol·licitud de servei o una reserva d'equips.

Els pagaments s'han de fer en un termini de 30 dies a partir de la data d'emissió de la factura per transferència bancària, indicant el número de factura, en el compte indicat en la factura.

L'usuari ha d'assumir tots els càrrecs bancaris derivats de la transacció.

L'usuari ha d'assumir, si cal, tots els costos de missatgeria.

Qualsevol consulta, envieu un correu electrònic a gestlims@uv.es