Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

El Laboratori de Radiactivitat Ambiental de la Universitat de València posa a la disposició de la comunitat universitària i de la societat una sèrie de tècniques instrumentals d'anàlisis que permeten la determinació de continguts en isòtops radiactius en mostres ambientals.

Tradicionalment, el Laboratori de Radiactivitat Ambiental de la Universitat de València satisfà les demandes del Consell de Seguretat Nuclear en relació amb el programa REM (Xarxa d'Estacions de Mostreig). També es realitzen les anàlisis del Control de Qualitat del PVRA de la Central Nuclear de Cofrents (conveni amb la Generalitat Valenciana), així com anàlisi d'aigües (segons requereix el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, modificat pel Reial Decret 314/2016 de 29 de Juliol). Tots aquests programes estan orientats al control de la radiactivitat ambiental.

Convençuts que la qualitat és prioritària en el desenvolupament de les nostres activitats, vam considerar que l'establiment i implantació d'un sistema de gestió de la qualitat de conformitat amb la norma UNE-EN ISO /IEC 17025, és un element fonamental per a donar prova de la competència del LARAM per a produir resultats tècnicament vàlids i dintre dels límits de la legislació vigent.

Aquest compromís queda reflectit en els següents principis: 

  • Fomentar la qualitat en els serveis prestats als clients.
  • Detectar, satisfer i complir amb els requisits tant dels nostres clients, com els legals, normatius i els propis de la nostra organització.
  • Mantenir al dia els coneixements del personal i de la tecnologia d'aplicació als diferents processos.
  • Garantir la integritat, imparcialitat, confidencialitat i independència dels judicis tècnics elaborats.
  • Assegurar que el personal involucrat en les activitats d'assaig està capacitat per a les funcions encomanades i que és conscient de la pertinència i importància de la seua activitat i de la manera que contribuïx a l'assoliment dels objectius del LARAM. 

     

Així mateix, la direcció del LARAM subscriu el compromís de complir els requisits de norma UNE-EN ISO/IEC 17025 i mantenir, corregir i millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.

 

Clodoaldo Roldán García
Director Tècnic del LARAM
Burjassot, 1 de novembre de 2016