Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Plantes
Cabina de cultiu amb nivell 1 de contenció biològica NCB1
Marca: Hivernacle tipus “venlo” (14 Unitats)
Tipus: Instal·lació/Unitat

Cabina de cultiu amb nivell 1 de Contenció Biològica (NCB1), en hivernacle tipus “venlo”, amb control de temperatura, humitat relativa, ventilació, CO₂, il·luminació i reg a través del sistema de control i regulació integral de clima i reg Ridder Multima.

Descripció

Disposa de 2 o 3 taules de cultiu independents, de 4 m² de superfície cadascuna. També hi ha possibilitat d'1 taula de 8 m² de superfície. Amb rodes i ajust de l'altura, són vàlides per a cultivar plantes de diferents grandàries.

Equipada amb un sistema de climatització eficient, tipus inverter i sistema d'humidificació que permeten treballar en un ampli rang de temperatura (12-50 °C) i humitat relativa (30-100%). Amb control i dosatge automàtic de CO₂, podent aconseguir nivells alts per a assajos d'estrés de CO₂.

Sistema de tractament d'aire: ventilació forçada mitjançant extractors, amb filtres G4 (EN 779) en impulsió i extracció. En una cabina es disposa de filtre HEPA-H11 (EN 1822) en l'extracció.

Compta amb dos sistemes d'il·luminació artificial que s'adapten a les característiques desitjades en cada tipus de cultiu i assaig: Un sistema d'il·luminació tradicional amb llums de sodi d'alta pressió de 400 w i un altre amb tecnologia LED, desenvolupat específicament per a horticultura, que fomenta el desenvolupament de la planta, el cultiu de teixits vegetals i la propagació. Els llums LED, tenen un espectre continu AP673L que afavoreix el creixement vegetatiu i produeix una ràpida acumulació de biomassa, millorant la qualitat de les plantes, a més d'estalviar energia. Aquests llums tenen la possibilitat, de regular la intensitat, podent adaptar-la a les necessitats de cada cultiu. Segons la mena d'assaig, existeix la possibilitat de seleccionar un dels dos tipus d'il·luminació disponibles o combinar els dos.

Inclou sensor termoventilat de bulb humit-sec MTV Active per a mesurament de temperatura i humitat, sensor de radiació PARELL, model Licor LI-190R-DL-5 Quàntum i sensor per al mesurament de CO₂.

Disposa de diferents sistemes de reg per a adaptar-se a les necessitats de cada experiment: reg localitzat per degoteig, reg per immersió, etc. Està connectada al Sistema de dosatge automatitzat d'aigua i fertilitzants, Ridder Fertimix, que permet dissenyar d'una manera eficient i controlada, diferents solucions nutritives, en funció de l'espècie vegetal, del estadi de desenvolupament del cultiu, de les condicions climàtiques, composició de l'aigua de partida i de l'estació de l'any.

Per a aconseguir el grau de contenció exigit es disposa de resclosa d'accés, sistema de filtració de l'aire i sistema d'inactivació biològica, tant per a residus sòlids com per a efluents líquids.

Preses elèctriques, aigua de xarxa i aigua osmotitzada.

Connexió a internet mitjançant la xarxa Wifi de la UV.

Aplicacions pràctiques

Aquest equipament permet la producció i manteniment en condicions de biocontenció, de plantes modificades genèticament i plantes amb patògens específics (excepte patògens polífags), destinades a la realització d'assajos autoritzats en instal·lacions de nivell 1 de contenció biològica.

Aquestes cabines de cultiu també poden utilitzar-se per al manteniment en quarantena de material vegetal amb finalitats científics o educatius, així com assajos sobre selecció de varietats o millora, autoritzats en instal·lacions de nivell 1 de bioseguretat.

A través dels serveis que s'ofereixen en la Secció, tots els agents involucrats en la cadena de producció agro-biotecnològica troben una important eina per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i serveis d'I+D+i, fomentant la investigació d'excel·lència i la generació de riquesa en l'agricultura del futur, dins d'un entorn sostenible.

Certificacions de qualitat
  1. La secció de Producció Vegetal té concedida l'autorització per a realitzar activitats classificades com a tipus 1 d'utilització confinada amb Organismes modificats genèticament (OMGs) atesa la directiva 2009/41/CE i 2000/54/CE. Segons la normativa relativa al treball amb OMGs es considera una instal·lació de Tipus 1 (risc nul o insignificant). Núm. NOTIFICACIÓ: A/ES/00/I-02.
  2. També es considera instal·lació de quarantena per la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del Servei de Sanitat Vegetal de la GVA.
  3. Servei certificat segons el model ISO 9001:2015. (Núm. de certificat: Bureau Veritas ES109323).
Condicions d'ús

Infraestructura o espai de cultiu en règim de lloguer.

Estructura/es UV que ho gestiona
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)
Contactes
  • Navajo Martinez, Cristina
  • PAS-E.T.M. Investigacio
Veure fitxa