Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

A partir del curs 2013 - 14 la participació en les EEDDUV permetrà l'obtenció d'un crèdit ECTS per curs acadèmic d'acord amb els requisits mínims d'assistència, que amb caràcter general serà del 70% de les sessions d'entrenament, i dels requisits tècnics específics que per a cada escola esportiva es determine.

Les característiques de cada escola esportiva i els requisits tècnics i de participació per a l'obtenció del certificat podràs trobar-los a la pestanya de l'esport corresponent.
 
Més informació: servei.educacio.fisica@uv.es