Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

La participació en la Competició Interna i en el Trofeu Rectora de la Universitat de València permet l’obtenció d’1 crèdit ECTS per temporada. La participació en la Competició Externa: CAEU (Campionats Autonòmics Universitaris), CEU (Campionats d’Espanya Universitari) i Campionats Internacionals Universitaris, representant a la Universitat de València, permet l’obtenció de 1’5 crèdits ECTS per temporada. Aquests crèdits són acumulables per temporada per al cas d’esportistes que participen en els dos nivells de competició i complisquen els requisits exigits en cadascun d’ells.

Condicions per al reconeixement de Crèdits ECTS en esports d'equip

Competició interna:.

haver jugat almenys el  80% de partits disputats per l'equip, en el curs acadèmic corresponent.

 

Si un equip és retirat de la competició per infraccions al reglament de competicions, tots els seus components perden l’opció d’obtenir crèdits.

Els jugadors i les jugadores que cometen infraccions greus o molt greus al reglament poden ser sancionats amb la pèrdua de l’opció a obtenir els crèdits per participació.

Competició Autonòmica (CAEU), Campionats d'Espanya (CEU) i Competiciones Internacinals:

Es requereix una valoració positiva de l’entrenador o entrenadora quant a la participació i implicació de l’esportista en la selecció de la Universitat de València.

 

Condicions per a l'obtenció dels ECTS en esports individuals

Competició Interna: En la normativa de cada Competició Interna s’especifiquen els requisits que cal complir per obtenir els crèdits. Perquè una competició puga ser comptabilitzada com a vàlida, l’esportista ha de figurar en els resultats oficials de la competició interna.

Els/les esportistes que cometen infraccions greus o molt greus al reglament poden ser sancionats amb la pèrdua de l’opció a obtenir els crèdits per participació.

Competició Autonòmica (CAEU) i Campionats d'Espanya (CEU) i Competiciones Internacinals: Es requereix participar en les competicions autonòmiques i en els Campionats d’Espanya i obtenir una valoració positiva de l’entrenador o l’entrenadora responsable de l’equip.