Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Campus de Burjassot
Grup Lloc Dies Horari Professor/a Observacions

Estiraments C. Musculars

Sala Gimnàs Campus Dimarts-dijous 16:00-17:25 Magda Chiralt No hi ha dutxa ALLARGAT EL 2N QUADRIMESTRE FINS AL 23/07/2021

*Nombre d'alumnes per grup: 8. Nombre mínim d'alumnes per grup: 5
Per realitzar aquesta activitat cal pertànyer a la comunitat universitària UV o estar en possessió de la Targeta Esportiva.

Mès informació:
Servei d'Educació Física i Esports. Campus de Burjassot
Edifici junt al Gabinet Médic
Telèfon: 96 354 45 76
Fax: 96 354 32 88