Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

La inscripció comença el 10 de setembre, fins a cobrir el nombre de places oferides.

L'assistència al 70% de les classes de tot el curs acadèmic (els dos quadrimestres) permetrà l'obtenció d'1 crèdit ECTS als estudiants.

CURS 2019 - 2020

Grup Lloc Dies Horari Professor Observacions

Futbol 7 (Campus Blasco Ibáñez)

Camp futbol 7 nº12 Dl - Dc 18:30 - 20:00 Alicia Moreno  

Nombre d'alumnes per grup: 25                                                           Nombre mínim d'alumnes per grup: 10

1º Quadrimestre:

  •     1 d'octubre de 2019 - 31 de gener de 2020

2º Quadrimestre:

  •     1 de febrer de 2020 - 31 de maig de 2020

Preu:

  •     Comunitat UV: 38,00 € / Quadrimestre
  •     Externs: 38,00 € / Quadrimestre + Targeta Esportiva  (es sol·licita per l'Automatrícula)